Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandplanudvalget

Vandplanudvalget rådgiver Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen i spørgsmål vedrørende vandforsyningsplanlægningen og de tre vandsamarbejder i den tidligere Aalborg Kommune.

Vandplanudvalget fungerer som kontaktudvalg mellem de almene vandværker i kommunen og Aalborg Kommune som Vandmyndighed. Vandplanudvalget har 10 medlemmer fordelt med:

  • 7 medlemmer valgt at de private almene vandværker
  • 2 medlemmer fra Aalborg Vand A/S
  • 1 medlem fra Aalborg Kommune, Vandmyndighed
Vandplanudvalget 2018-2021
  Medlem Suppleant
Nibe Svend U. Bertelsen Morten Jakobsen
Aalborg SV Kim Pedersen John Mandrup
Aalborg SØ Søren S. Madsen Selmer Nielsen
Sejlflod Michael Carlsen Tage Kjærsgaard
Nr. Sundby/Vadum Carsten Larsen Ole Pedersen
Land Nord Jørgen Pedersen Arne Nielsen
Hals Jørgen Jørgensen Hugo H. Jensen
Miljø- og
Energiforvaltningen
Lise Højmose Kristensen  
Aalborg Vand A/S Lene Burgaard  
Aalborg Vand A/S Bo Laden  


Kontaktgrupper

Under vandplanudvalget sidder syv kontaktgrupper med repræsentanter fra de private almene vandværker. 

Hver af de syv kontraktgrupper vælger én repræsentant og én suppleant til Vandplanudvalget. Valgperioden svarer til byrådsperioden.

De 7 kontaktgrupper

Bestilling af referater

Skriv til os, hvis vi skal sende dig referater fra Vandplanudvalgsmøderne.

Du kan også bestille referater ved at ringe til os på telefon 9931 2050

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk

Ring på telefon 9931 1619

 

Del indhold