Kontrol af rentvandsbeholdere og boringers tilstand