Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kogeanbefaling

Anbefaling for anvendelse af forurenet drikkevand

Forsyningen til sygehuse/tandlægeklinikker, institutioner og lignende må vurderes af embedslægen i hvert enkelt tilfælde. Løsningen afhænger af forureningens karakter og de reelle muligheder for forsyning fra nødforsyninger eller tankvogne.

Ved kogning forstås opvarmning af vandet til 100 °C i 2 minutter. Vandet skal således »spilkoge«, hvorved de  fleste mikroorganismer, bortset fra enkelte virus og sporer, inaktiveres/dræbes.

Ved brug af elkedel gives en portion vand to opkog med 2-5 minutters mellemrum.

Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 2 minutter, og varmt vand fra disse maskiner er derfor anvendeligt.

Nedenfor er angivet eksempler på, i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefalinger. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.

Formål 

Bemærkninger

Madlavning

Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign. (hvis vandet ikke afgiver smag, lugt mv. til fødevarerne), idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.

Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand.

Personlig hygiejne

Det forurenede vand vil ofte kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet. Anvendelse af forurenet vand til badning vil afhænge af vandets forureningsgrad.

Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.

Opvask Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).
Tøjvask Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask. 
Rengøring  Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask o.lign., men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign, medmindre det har været kogt. Den anvendte rengøringsklud lægges til vask efter brug.
Vanding  Grøntsager, der indtages i rå tilstand, må ikke vandes med det forurenede vand.

 

Del indhold