Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

For vandværker

Find information om indberetning af vandmængder, status for drikkevandsboringer, vandkvalitet, beredskabsplan for vandforsyning og referat.

Ved akut vandforurening kontakt uden for åbningstid:

• Uden for normal arbejdstid kan vandværket kontakte:

   Aalborg Forsyning driftsvagt på tlf. 7743 9150.

Opdatering af kontaktoplysninger:

• Ændringer bedes hurtigst muligt sendt til miljoeplan@aalborg.dk

Del indhold