Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fjernvarme

Læs bl.a. og kollektive varmeforsyningsanlæg, blokvarmecentraler og forbud mod elopvarmning.

Etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg - projektforslag

Tilslutningspligt eller forblivelsespligt

Blokvarmecentraler

Forbud mod direkte elopvarmning

Etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg - projektforslag

Et projektforslag om etablering af et kollektivt varmeforsyningsanlæg kan blandt andet laves af

  • borgergrupper
  • fjernvarmeværker
  • kommuner
  • naturgasselskaber eller
  • elselskaber.

Læs om, hvad et projektforslag skal indeholde og hvordan du ansøger

Tilslutningspligt og forblivelsespligt

En ejendom kan blive pålagt tilslutningspligt til en kollektiv varmeforsyning, hvis

  1. Aalborg Kommune udsteder et påbud om tilslutning og
  2. den pågældende ejendom ikke er tilsluttet på det tidspunkt, hvor påbuddet bliver udstedt.

Læs om, hvad tilslutning- og forblivelsespligt er, og hvilke forpligtelser, der følger med

Blokvarmecentraler

En blokvarmecentral etableres i forbindelse med større byggerier. Formålet er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere (lejere eller bestemte bygninger) med opvarmning.

Hvis en blokvarmecentral ligger i et område, der forsynes af fjernvarme, skal centralen også forsynes herfra - med mindre samfundsøkonomiske forhold taler imod.

Projektforslag for blokvarmecentraler i kollektive varmeforsyningsområder udarbejdes af det kollektive varmeforsyningsselskab.

Aalborg byråd godkender projekter for etablering og omlægning af blokvarmecentraler, hvilket kan påklages til Energiklagenævnet.

Se bekendtgørelse nr. 347 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Forbud mod direkte elopvarmning

Der er nedlagt forbud mod etablering af elopvarmning i både eksisterende og nye ejendomme i områder, der er eller vil blive forsynet via kollektiv varmeforsyninganlæg. Forbuddet gælder i hele Aalborg Kommune.

Der er dog en række undtagelser og dispensationsbestemmelser for elopvarmning.

Læs mere om, hvad forbud mod elopvarmning betyder, og find ud af, om du kan søge om dispensation

Del indhold