Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Whistleblowerordning - leverandør

Aalborg Byråd besluttede den 17. juni 2019, at etablere en whistleblowerordning. I forbindelse med beslutningen godkendte byrådet også en whistleblowerpolitik, der kan findes nedenfor.

Whistleblowerordningen er placeret på Juridisk Kontor, Borgmesterens Forvaltning, som i denne funktion er uafhængig af kommunens forvaltninger.

Såfremt en indberetning vedrører Juridisk Kontor, vicekommunaldirektøren, kommunaldirektøren eller borgmesteren håndteres sagen af Juridisk Afdeling i By- og Landskabsforvaltningen for at sikre uafhængighed.

 

Del indhold