Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Krav til leverandører

Borgere, der skal have praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice, kan frit vælge mellem godkendte leverandører. På denne side kan du læse, hvilke krav der stilles til leverandører for de områder, der har løbende godkendelse.

Madservice

Mad uden udbringning  

Mad uden udbringning er en særskilt ydelse under personlig og praktisk hjælp.  
Du kan godkendes til at levere:  

  • Varm mad serveret på et spisested eller udleveret ved leverandøren
  • Frosne færdigretter og/eller kølemad, som udleveres ved leverandøren

For at blive godkendt skal du som leverandør kunne leve op til de leverandørkrav, Ældre- og Handicapudvalget  har godkendt. Kravene revideres mindst en gang årligt.

Godkendelsesproceduren er beskrevet i leverandørkravene.  

Mad med udbringning  

Mad med udbringning er en særskilt ydelse under personlig og praktisk hjælp. 
Du kan godkendes til at levere: 

  • Varm udbragt mad, leveret alle dage mellem 11.00- 13.30
  • Frosne færdigretter, leveret som ugepakke på hverdage mellem 08.00- 14.30
  • Kølemad leveret min. én gang om ugen på hverdage mellem 08.00- 14.30

Du skal kunne leve op til de leverandørkrav, Ældre- og Handicapudvalget  har godkendt. Kravene revideres mindst en gang årligt.

Godkendelsesproceduren er beskrevet i leverandørkravene.  

Tilsyn

Aalborg Kommune fører tilsyn med, at alle leverandører - kommunale som private - leverer hjælp i overensstemmelse med den visiterede hjælp, og har fokus på, at der er kvalitet i den hjælp, der leveres.

Du kan læse mere om tilsyn med hjemmeplejen i Aalborg Kommunes tilsynspolitik, der revideres min. én gang årligt.

Hent Aalborg Kommunes tilsynspolitik for hjemmeplejen.

 

Krav til leverandører - genoptræning inden for det ortopædkirurgiske område
(borgere over 18 år)

Genoptræning efter sundhedslovens § 140 på det ortopædkirurgiske område er omfattet af frit valg i Aalborg Kommune. Borgerne kan frit vælge, om de vil have genoptræning hos Træningsenheden Aalborg Kommune eller en godkendt privat leverandør. Det frie leverandørvalg er undtaget for beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud. og ved udskrivning efter amputation af ben.

For at blive godkendt skal du som leverandør kunne leve op til de leverandørkrav, Ældre- og Handicapudvalget har godkendt. Kravene revideres mindst én gang årligt.

Godkendelsesproceduren er beskrevet i leverandørkravene.

Hent leverandørkravene for genoptræning

Hent blanket til ansøgning om at blive leverandør på træningsområdet

Del indhold

Fritvalgsblanket