Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Privat leverandør af hjemmepleje

Du kan frit vælge, hvem du vil have til at levere hjemmepleje - dog skal leverandøren være godkendt af Aalborg Kommune.

Personlig pleje og praktisk hjælp

Aalborg Kommune tilvejebringer det frie valg af hjemmeplejeleverandører via udbud. Det vil sige, at de private leverandører af hjemmepleje er fundet via udbud, som senest blev gennemført i 2018.

Det er derfor ikke muligt løbende at blive godkendt som leverandør. Her kan du se, hvilke leverandører der pt. er godkendt og indgået kontrakt med.

Madservice

Aalborg Kommune tilvejebringer det frie valg af madleverandør via godkendelse. Det er derfor muligt løbende at blive godkendt som leverandør af madservice.

Læs mere om de krav Aalborg Kommune stiller, for at du som firma kan blive godkendt som madleverandør på siden om krav til leverandører af madservice og genoptræning.

Tilsyn

Aalborg Kommune fører tilsyn med, at alle leverandører - kommunale som private - leverer hjælp i overensstemmelse med den visiterede hjælp, og har fokus på, at der er kvalitet i den hjælp, der leveres.

Læs mere om tilsyn med hjemmeplejen i Aalborg Kommunes tilsynspolitik, der revideres minimum én gang årligt.

Kvalitetsstandarder

Aalborg Kommune udarbejder årligt kvalitetsstandarder, der beskriver den hjælp, borgerne kan få og hvad de kan forvente af de medarbejdere og leverandører, som leverer hjælpen.

Du kan finde kvalitetsstandarderne om personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, madservice og træning via denne side.

Del indhold