Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Miljø- og Energiforvaltningens EAN-numre

EAN-numre for de kommunalt ejede vandselskaber og øvrige aktieselskaber kan ses på www.aalborgforsyning.dk.
Henvendelse om EAN-numre kan ske til Karin Bentsen, tlf. 9931 9426 eller Charlotte Sørensen, tlf. 9931 9425
EAN-numre fra Miljø- og Energiforvaltningen

Afdeling/Virksomhed/

kontor

Adresse

Telefon            

EAN-nummer

Aalborg Renovation

Over Bækken 2
Aalborg

9931 4955 5798003743257
Administration og Service Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9931 9425 5798003842561
Administration og Service
Kantinen
Stigsborg Brygge 5 Nørresundby 9931 9437 5798003842561
Administration og Service
skattefinansierede fælles funktioner
Stigsborg Brygge 5 Nørresundby 9931 9420 5798003751634
Miljø- og Plan

Stigsborg Brygge 5
Nørresundby

9931 2050 5798003752150
Bæredygtighed og Udvikling Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9931 2348 5798003752167

Ean-numre fra Aalborg Forsyning

Del indhold