Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Leverandør af genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning efter Sundhedslovens §140 på det ortopædkirurgiske område er omfattet af frit valg i Aalborg Kommune.

Frit valg af leverandør af genoptræning

Borgerne kan frit vælge, om de vil have genoptræning hos Træningsenheden Aalborg Kommune eller en godkendt privat leverandør.

Det frie leverandørvalg er undtaget for beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud og ved udskrivning efter amputation af ben.

Godkendelse af leverandører af genoptræning

For at blive godkendt skal du som leverandør kunne leve op til de leverandørkrav, Ældre- og Handicapudvalget har godkendt. Kravene revideres mindst én gang årligt.

Godkendelsesproceduren er beskrevet i leverandørkravene.

Ansøgning om at blive leverandør af genoptræning

Hent blanket til ansøgning om at blive leverandør på træningsområdet.

Kvalitetsstandard for genoptræning

Aalborg Kommune udarbejder årligt kvalitetsstandarder, der beskriver den hjælp, borgerne kan få og hvad de kan forvente af de medarbejdere og leverandører, som leverer hjælpen.

Du kan finde kvalitetsstandarden om genoptræning efter Sundhedslovens §140 på det ortopædkirurgiske område på denne side.

Oversigt over godkendte leverandører til genoptræning

Se oversigt over godkendte leverandører til genoptræning omfattet af frit valg (borgere over 18 år).

Del indhold