Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Krav til leverandører af madservice og genoptræning

På denne side kan du læse, hvilke krav Aalborg Kommune stiller til leverandører af madservice og genoptræning.

Madservice

Mad uden udbringning  

Mad uden udbringning er en særskilt ydelse under personlig og praktisk hjælp. 

Du kan godkendes til at levere:  

  • Varm mad serveret på et spisested eller udleveret ved leverandøren
  • Frosne færdigretter og/eller kølemad, som udleveres ved leverandøren

For at blive godkendt skal du som leverandør kunne leve op til de leverandørkrav, Ældre- og Handicapudvalget har godkendt. Kravene revideres mindst en gang årligt.

Godkendelsesproceduren er beskrevet i leverandørkravene.  

Mad med udbringning  

Mad med udbringning er en særskilt ydelse under personlig og praktisk hjælp.

Du kan godkendes til at levere: 

  • Varm udbragt mad, leveret alle dage mellem 11.00 - 13.30
  • Frosne færdigretter, leveret som ugepakke på hverdage mellem 08.00 - 14.30
  • Kølemad leveret min. én gang om ugen på hverdage mellem 08.00 - 14.30

Du skal kunne leve op til de leverandørkrav, Ældre- og Handicapudvalget har godkendt. Kravene revideres mindst en gang årligt.

Godkendelsesproceduren er beskrevet i leverandørkravene.  

Genoptræning inden for det ortopædkirurgiske område (borgere over 18 år)

Genoptræning efter sundhedslovens § 140 på det ortopædkirurgiske område er omfattet af frit valg i Aalborg Kommune.

Borgerne kan frit vælge, om de vil have genoptræning hos Træningsenheden Aalborg Kommune eller en godkendt privat leverandør. Det frie leverandørvalg er undtaget for beboere på plejehjem, botilbud og dagtilbud samt ved udskrivning efter amputation af ben.

For at blive godkendt skal du som leverandør kunne leve op til de leverandørkrav, Ældre- og Handicapudvalget har godkendt. Kravene revideres mindst én gang årligt.

Godkendelsesproceduren er beskrevet i leverandørkravene.

Del indhold

Fritvalgsblanket