Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontrol af sociale klausuler

Aalborg Byråd har besluttet, at kommunens leverandører og samarbejdspartnere, der er pålagt sociale klausuler, skal kontrolleres.

En social klausul om uddannelses- og praktikaftaler er et kontraktvilkår, som den ordregivende myndighed kan stille i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter. Den sociale klausul fastlægger, at leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen. Arbejdsklausuler kan bruges til at imødegå social dumping ved arbejde, der udføres for det offentlige.

Aalborg kommune har indgået en ny aftale med PwC om kontrol af efterlevelse af kommunens arbejds- og uddannelsesklausuler. Aftalen træder i kraft pr. 15. juni 2017.

Som en del af aftalen er der etableret en hotline hvor ansatte, leverandører og borgere kan rette henvendelse, hvis der er spørgsmål eller mistanke om overtrædelser af en aftalt klausul.

Hotlinen findes på her eller telefonnummer 2878 1234.

Standard uddannelsesklausul

Standard arbejdsklausul

Del indhold