Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klima og Miljøs EAN-numre

Her finder du EAN-numre til Klima og Miljø.

Henvendelse herom kan ske til Thilde K. Mikkelsen, tlf. 9931 2051.

 

EAN-numre fra Klima og Miljø

Afdeling/Virksomhed/

kontor

Adresse

Telefon            

EAN-nummer

AaK Bygninger

Danmarksgade 19, 1., Aalborg

9931 4060 5798003745763
Aalborg Renovation

Over Bækken 2
Aalborg

9931 4955 5798003743257
Administration og Service Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9931 9425 5798003842561
Administration og Service
Kantinen
Stigsborg Brygge 5 Nørresundby 9931 9437 5798003842561
Administration og Service
skattefinansierede fælles funktioner
Stigsborg Brygge 5 Nørresundby 9931 9420 5798003751634
Miljø og Ressourcer

Stigsborg Brygge 5
Nørresundby

9931 2050 5798003752150
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og
Limfjordssekretariatet
Stigsborg Brygge 5
Nørresundby
9931 2348 5798003752167

EAN-nr til de kommunalt ejede vandselskaber og øvrige aktieselskaber kan ses ved Aalborg Forsyning

Del indhold