Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Leverandører

EAN-numre, licitationer, udbud og indkøb. For dig der er eller gerne vil være leverandør til Aalborg Kommune.

Søg EAN-numre

E-handel og indkøbsaftaler

Licitationer

Udbud

Søg EAN-numre

Når du sender en faktura til Aalborg Kommune, er det vigtigt, at du sender til det rigtige EAN-nummer. Her kan du søge på kontornavn, adresse, telefonnummer eller postnummer for at finde det rigtige EAN-nummer til din faktura. 

Søg EAN-nummer i Aalborg Kommunes database

Elektronisk fakturering i Danmark

Elektronisk fakturering blev indført i 2005, så alle offentlige institutioner (skoler, sygehuse, kommuner, ministerier m.v.) kun kan modtage elektroniske fakturer. Det betyder, at alle fakturer og kreditnotaer til Aalborg Kommune skal sendes i elektronisk format. 

Hvad er en elektronisk faktura?

En elektronisk faktura er en faktura, som kan aflæses direkte af kommunens økonomisystem. Det format, som alle offentlige myndigheder skal kunne modtage, hedder "OIOUBL elektronisk regning". 

Aalborg Kommune stopper for modtagelse af elektroniske fakturaer/kreditnota i OIOXML-format pr. 1/10-2016, da formatet er utidssvarende og medfører tekniske problemer.

Sådan sender du en elektronisk faktura

Der er 3 muligheder for at sende en elektronisk faktura:

 • Fakturablanketten på Virk.dk
 • Elektronisk fakturasystem, som kan levere en elektronisk faktura via en VANS operatør
 • Fakturaportal, hvor fakturaen kan tastes online

E-handel og indkøbsaftaler

E-handel - kort og godt

E-handel vil sige, at hele indkøbsprocessen fra bestilling til betaling bliver gjort elektronisk. Dermed opnås der administrative og økonomiske gevinster ved elektronisk handel. E-handlen sikrer, at der handles ind på de forpligtende aftaler, der er indgået med AK Indkøb, og man sikrer, at de etiske forhold - f.eks. miljø og bæredygtighed samt kvalitets- og leveringssikkerhed overholdes.

Elektronisk vare- og priskatalog

Når kommunen skal indføre det nye e-handelssystem, bliver der stillet krav til leverandørerne på udvalgte produktområder. Leverandøren skal kunne tilbyde et elektronisk vare- og priskatalog til de produktområder, der vurderes egnet til elektronisk bestilling.

Kataloget skal indeholde de oplysninger, som den enkelte bruger har brug for til at vurdere produktet fx

 • pris
 • produktbeskrivelse
 • billede
 • miljømærkning mv.

Jo bedre beskrivelser, billeder mm. katalogerne indeholder, desto bedre fremstår leverandørerne over­ for brugerne i kommunen.

Indkøbsaftaler

Indkøbsaftaler er med til, at Aalborg Kommune fremstår som én kunde. Dermed kan der opnås bedre samhandelsbetingelser, som er til gavn for totaløkonomien i kommunen, ligesom den enkelte medarbejder kan fokusere på kerneområderne i jobbet.

Koordinering af indkøb i Aalborg Kommune sikrer, at:

 • De bedst mulige betingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser (ekskl. bygge og anlæg) opnås
 • Indkøb af varer og tjenesteydelser sker efter saglige og forretningsmæssige vurderinger og i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

I betingelserne for indgåelse af indkøbsaftaler indgår en afvejning af bedst mulige kvalitet i forhold til prisen og andre relevante tildelingskriterier.

Se kriterierne for at blive leverandør til Aalborg Kommune i indkøbsaftalepolitikken

Licitationer

Her finder du aktuelle licitationer inden for flere forskellige brancher.

Licitationer inden for bygge- og anlægsbranchen kan være reguleret i henhold til

 • Udbudsdirektivet
 • Tilbudsloven for mindre bygge- og anlægsopgaver for offentlige myndigheder

Aktuelle licitationer

Sortering:Alfabetisk
  DownloadSpoergsmaal Og Svar Til Udbudsmaterialet
  DownloadNedrivningsentreprenører søges til nedrivning af bygninger i landsbyer

Udbud

Øget kvalitet og effektivitet gennem konkurrenceudsættelse er hensigten bag kommunens arbejde med udbud på en række forskellige områder.

Bekendtgørelse af EU-udbud og udbud over 500.000 kr. med grænseoverskridende interesse findes på udbud.dk

Se aktuelle udbud og få en mail, når nye udbud matcher din virksomhed via www.udbud.dk

Den nye udbudslov, jf. §132, stk. 1, kræver fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen i den Europæiske Unions Tidende.

Nedenfor vil materialet i henhold til ovenstående kunne hentes for udbud efter 1. januar 2016.

Aktuelle EU-udbud

De EU-udbud, som Aalborg Kommune har i øjeblikket, finder du på www.udbud.dk.

Aktuelle ikke EU-udbud

Ny aftale vedr. it-system til Jobcenter

Aalborg Kommuner agter at indgå leveringsaftale med KMD A/S via en direkte tildeling på SKI. Leveringsaftalen er indgået iht. de i Rammeaftale 02.19 ASP og Cloud-SaaS Services angivne retningslinjer, under delaftale 2 til kommuner, herunder tildelingsformen.

Aalborg Kommune har i forbindelse med tildelingsprocessen fulgt rammeaftalens BILAG B; herunder identificering af det relevante FORM samt STORM områder. Kommunen har anvendt tildelingsværktøjet fra SKI. Herefter er der via teknisk afklaring med de relevante leverandører afdækket, hvilke Funktionelle Tillægsydelser, der skulle vælges for at kunne matche kommunens objektive og saglige behov for it-funktionalitet. Slutteligt er de relevante systemer herefter vurderet særskilt med hensyntagen til vægtning af kriterier som bl.a. pris og kvalitet i henhold til BILAG Bs bestemmelser. Efter denne proces var det systemet KMD WorkBase Momentum fra KMD A/S, der opnåede højest pointscore, og således foretager Aalborg Kommune nu en direkte tildeling til leverandøren.

Bekendtgørelsen af tildelingen er offentliggjort d. 12. juni på TED (http://ted.europa.eu )  under titlen: DK-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support.

Annoncering: Erhvervspsykologisk bistand til forebyggelse af stress og psykiske belastninger hos ansatte.

Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ønsker at indgå en aftale om erhvervspsykologisk bistand til forebyggelse af stress og psykiske belastninger hos ansatte.

Gå til info

 

Del indhold