Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lønrefusion til fleksjob

Vi tilbyder en digital løsning til udbetaling af lønrefusion til fleksjob. Her kan du anmode om udbetaling og følge din sag.

Læs mere om fleksrefusion

Anmod om fleksjobrefusion via NemRefusion

Refusion af fleksjob - ansat før 2013 

Personer ansat i et fleksjob før 2013 vil fortsat være omfattet af den lovgivning, der var gældende indtil 1. januar 2013. Læs mere om reglerne for refusion af fleksjob etableret før 2013 herunder.

Print alle punkter

Del indhold

LinkedIn Jobcenter virksomhedsservice