Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyttige links for iværksættere

Få overblik over tilladelser og registreringer som du kan få brug for ved opstart.

Som iværksætter er der en lang række forhold, som du skal tage stilling til, og der er lovpligtige registreringer, som du skal foretage. Vi har en række informationer og links til de instanser, du kan får brug for. Derudover er der  andre links, som er relevante for netop din branche. 

Få et CVR nr. 

Du har pligt som virksomhedsejer til at få et CVR-nummer. Alle virksomheder, der har pligt til at indberette oplysninger til det offentlige skal registreres med et cvr. nr. hos Erhvervsstyrelsen (www.virk.dk). 

Det er frivilligt at momsregistrere enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, hvis den momspligtige omsætning er under 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode.

Du får dit CVR. nr. hos virk.dk (åbner i nyt vindue)

Sådan vælger du selskabsform (ApS, IVS m. fl.) (åbner i nyt vindue)

Iværksætteruddannelse

På Iværksætteruddannelsen bliver du klædt på til at træffe valget: Iværksætter eller ej? Iværksætteruddannelsen handler om at få dig bedst muligt rustet til en hverdag som iværksætter.

Læs mere om Iværksætteruddannelsen

SKAT

SKAT tager sig af alt vedrørende skat, arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsvurdering, moms, afgifter, told mv. Alle virksomheder skal registreres hos SKAT. 

Få styr på dine skatteforhold som iværksætter (åbner i nyt vindue)

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Er du ledig, og driver eller ønsker at drive virksomhed som bibeskæftigelse, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Vi anbefaler, at du kontakter din a-kasse. 

Er du både studerende og iværksætter?

Er du studerende ved Aalborg Universitet, og har du lyst til at starte egen virksomhed? Så kan du få hjælp til at komme godt i gang gennem universitets SEA tilbud (Supporting Entrepreneurship Aalborg University). 

Læs mere om Aalborg Universitets SEA tilbud (åbner i nyt vindue)

Forsikring af din virksomhed og dine produkter

Det er vigtigt, at du forsikrer alt, hvad der har med din virksomhed at gøre. Nogle erhvervsforsikringer er lovpligtige. Derudover er der stor forskel på, hvilke forsikringer din virksomhed har brug for. Vi anbefaler, at du undersøger mulighederne hos flere forskellige private forsikringsselskaber. 

Sygedagpengeforsikring

Når du etablerer egen virksomhed har du ikke automatisk ret til løn under sygdom eller sygedagpenge. Du kan vælge tegne en forsikring, der i møde kommer dette.

Læs om sygedagpengeforsikring (åbner i nyt vindue)

Arbejdsmiljøregler

Få styr på arbejdsmiljøregler, arbejdspladsvurderinger (APV) mv.

Find reglerne hos Arbejdstilsynet (åbner i nyt vindue)

Alkoholbevilling

Det er Nordjyllands Politi, som udsteder alkoholbevillinger.

Ansøg om alkoholbevilling hos Nordjyllands Politi (åbner i nyt vindue)

Særligt for fødevarevirksomheder

Få overblik over hvilke regler der gælder, når du skal indrette og drive din fødevarevirksomhed (slagter, bager, frugt- og grøntvirksomhed m. fl.).

Find reglerne hos Fødevarestyrelsen (åbner i nyt vindue) 

Brug af musik

Har du en butik, restaurant, cafe eller anden virksomhed, hvor du vil bruge musik? Så skal du have en musikaftale med Koda. Musikaftalen er lovpligtig, og den betyder, at komponisterne og sangskriverne får betaling, når du bruger deres musik offentligt. Koda sørger for, at din betaling går videre til dem, der har skabt musikken.

Læs mere om musikrettigheder (åbner i nyt vindue)

Tilladelser og bevillinger som ansøges gennem Aalborg Kommune

Skilte- og facadeændring

Vil du opsætte skilte eller ændre butiksfacade?

Se her hvad du skal overholde ved skiltning

Affald og genbrug

Find informationer om affaldsgebyrer, jordflytning, farligt affald og dagrenovation

Sådan forholder du dig til affald og genbrug 

Etablerer du en virksomhed, der producerer skærende eller stikkende genstande, skal du tilmeldes ordningen for klinisk risikoaffald. 

Find regler og mere information om klinisk risikoaffald

Bemærk! Al erhverv har pligt til at være tilsluttet den kommunale indsamling af dagrenovation.

Energi, vand og kloak

Få nyttige oplysninger om, hvordan du kan få forsyning af vand, kloak, varme og gas til din virksomhed. Du kan også se, hvordan afregningen af forbruget foregår.

Gode råd til den nye forbruger af Vand, Kloak, Varme og Gas

Byggetilladelse

Vil du bygge nyt eller ombygge? Find ud af hvordan du anmelder og ansøger om en byggetilladelse. Du kan samtidig finde oplysninger om byggeri og jordflytning på forurenede grunde. 

Sådan anmelder og ansøger du om byggetilladelse 

Byggeri og jordflytning på forurenede grunde

Miljøgodkendelse og -tilladelse

Hvis du er en miljøgodkendelsespligtig virksomhed, skal du have en miljøgodkendelse før, at din virksomhed kan etableres. Læs vejledningen til hvornår og hvordan du søger om godkendelse af virksomhedens aktiviteter. Har du spørgsmål om miljøforhold vedrørende din virksomhed, så kan du kontakte Miljø på tlf. 9931 2050.

Vejledning til miljøgodkendelser

Læs mere om miljøgodkendelser og -tilladelser

Særligt for dig som har ansatte

Få hjælp til at rekruttere nye medarbejdere. Din virksomhed kan også få hjælp til at ansætte en ny medarbejder i løntilskud, i fleksjob eller en førtidspensionist.

Få hjælp til at finde nye medarbejdere

Har du en syg medarbejder? Få rådgivning om forebyggelse af sygdom og hjælp til at sikre, at en syg medarbejder kan blive i sit job. 

Se mulighederne for fastholdelse af syge medarbejdere

Bliv leverandør til Aalborg Kommune

Bliv klogere på Aalborg Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik, valg af leverandører, licitationer og udbud. 

Se mulighederne for at blive leverandør 

Særligt for dig som har restauration, café eller bar

Se her hvad du skal overholde ved indretning af restaurant mv.

Se reglerne for udendørsservering, mobilt salg/gadesalg og brug af offentlige pladser til arrangementer 

Del indhold