Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Iværksætterkursus - Fra ledig til virksomhedsejer

Bliv klædt på til at starte virksomhed.

Iværksætterkursus

I Jobcenter Aalborg udbydes et kursusforløb for dig, der ønsker at tilegne dig kompetencer til at etablere og drive en virksomhed og overvejer at blive selvstændig.

Kursusforløbet er bygget op omkring elementerne fra en forretningsplan. Det betyder, at når du har gennemført kurset, har du en færdigudarbejdet forretningsplan samt et etablerings- og driftsbudget.

Igennem en screeningsproces undersøges dine forudsætninger og forretningsidé med henblik på at vurdere, om forretningsideen er egnet til at arbejde videre med. Hvis det er tilfældet kan du optages på kurset.

Det er endvidere en forudsætning for henvisning til kurset, at det vurderes, at kurset skønnes at være den bedste vej til selvforsørgelse for dig.

Mikrolån

Mikrolån er en støtte til dig i opstartsperioden som selvstændig. Forudsætningen for at få støtten er, at forretningsplanen skønnes at være realiserbar. Der er også mulighed for at få bevilget hjælp til forsørgelse i op til 6 måneder.

Du kan søge mikrolån, hvis du er:

  • revalideringsberettiget
  • jobparat kontanthjælpsmodtager,
  • uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager
  • selvforsørgende

Optagelse

  • Har du en sag i Jobcentret, så kontakt din rådgiver for at høre nærmere om muligheden.
  • Har du ikke en sag ved Jobcentret, er du velkommen til kontakte Jobhuset, Vestre Havnepromenade 15, 9000 Aalborg, telefon: 9931 9000

Praktisk information

  • Kursusperiode: 10 uger
  • Mødestede: StartUp Café Aalborg, C.A. Olesensgade 4, 9000 Aalborg
  • Kursusafholder PlusConsult v. Edin Hajder, business coach
Del indhold