Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Temperaturmålingen BEDREOverblik

Dyk ned i nøgletal om brancher og den generelle erhvervsudvikling i Aalborg.

Covid-19 påvirker brancher forskelligt

Beskæftigelsen påvirkes forskelligt af følgerne af Covid-19 i Nordjylland. Her har vi set på, hvordan brancherne påvirkes i perioden 9. marts til 26. april. Analysen viser, at det især er industrien, som har mange nyledige. Transport er dog den branche, som procentmæssigt har oplevet den største stigning i antallet af ledige. 

Se hele analysen inkl. forventninger til fremtiden

Aalborgs byggebranche

Aalborgs 733 bygge- og anlægsvirksomheder oplever rekordhøj beskæftigelse med i alt 6.861 medarbejdere i 2019. På fem år har virksomhederne skabt 1.463 nye jobs, hvilket svarer til en vækst på 27 procent. Byggebranchen er dermed den branche, som procentvis har skabt flest nye jobs. 

Sammenlignet med København, Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers snupper Aalborg førertrøjen, når det kommer til stigning i antallet af medarbejdere. Hvor Aalborg har oplevet en vækst på 27 procent over fire
år, har byggebranchen i Odense oplevet en vækst på 17 procent og Aarhus en vækst på 13 procent. 

Flere end halvdelen af alle medarbejdere i byggebranchen har en erhvervsfaglig uddannelse. Analysen viser en tendens til, at der bliver færre ufaglærte og faglærte i branchen. Samtidig stiger antallet af medarbejdere med eksempelvis en kort, mellemlang eller videregående uddannelse.

I alt har 1.116 udenlandske statsborgere arbejdet i Aalborgs byggebranche i løbet af 2019. Det svarer til 6 procent af samtlige fuldtidsjobs i branchen. 

Fra 2010 til 2018 er der sket et fald i antal byggevirksomheder på 3,7 procent. Antallet af virksomheder med under 20 medarbejdere er faldet, og samtidig er antallet af virksomheder med 20 eller flere medarbejdere steget. Virksomheder med over 100 medarbejdere i byggebranchen er steget fra 3 til 12. Knap 40 procent har én medarbejder. 

Se hele analysen om Aalborgs byggebranche

Aalborg og international handel

BEDREOverblik oktober 2019 

Aalborgs eksportvirksomheder klarer sig bedre end virksomheder uden eksport - både når det kommer til vækst i omsætning og antal medarbejdere. Der er i alt ca. 1.200 eksportvirksomheder i Aalborg, svarende til 11% af den samlede virksomhedsmasse. 

Eksportvirksomhederne eksporterer årligt for 108 mia. kroner, svarende til 44 procent af den samlede omsætning. Omsætningen i Aalborgs eksportvirksomheder er over tre år steget med 23 procent. Til sammenligning er omsætningen steget med knap 7 procent i København.

Aalborgs eksportvirksomheder har i alt ca. 25.000 ansatte og udgør dermed 20 procent af den samlede beskæftigelse. Antallet af ansatte i Aalborgs eksportvirksomheder er over tre år vokset med 9 procent mod 2,4 procent i København.

Se hele analysen inkl. hvordan Aalborg klarer sig ift Aarhus og Odense 

Befolkningsudvikling

7.507 flere indbyggere i Aalborg på fire år. Fra januar 2015 til januar 2019 er indbyggertallet vokset med i alt 7.507 personer. Det svarer til en stigning på 3,6 procent. I alt bor der nu 215.328 personer i Aalborg Kommune. Der er flere mænd end kvinder, som bor i vores kommune.

Dyk ned i flere fakta om Aalborgs indbyggere

Befolkningsprognose - se hvor mange, som er på din alder i 2031

De mest betydlingsfulde rammevilkår

Analysen sætter spot på konkurrencekraft og rammer for at drive succesfuld virksomhed med base i Aalborg. Resultatet viser et tydeligt hierarki af parametre, som erhvervslederne vurderer, har betydning for deres vækst og udvikling.

Se top-11 hvad er vigtigst for erhvervsledere 

Aalborgs virksomhedsmasse

BEDREOverblik marts 2019 - del 1

Der er 9.239 arbejdssteder i Aalborg i 2018. Analysen dykker ned i detaljer om, hvordan arbejdstederne fordeler sig, når det kommer til:

  • Privat/offentlig sektor
  • Udvikling i antallet arbejdssteder 
  • Brancher
  • Antal medarbejdere

Dyk ned i analysen om Aalborgs virksomhedsmasse

Indkøbspræferencer og kundeprofiler

BEDREOverblik marts 2019 - del 2

Analysen af detailhandlen i Aalborg Midtby og City Syd giver indblik i kundernes indkøbspræferencer og hyppighed. Analysen er baseret på telefoninterviews med 812 personer over 18 år, som er bosat i Aalborg, Jammerbugt, Rebild eller Brønderslev Kommune.

Dyk ned i analysens hovedpointer

Se pressemeddelelsen: Aalborg Midtby og City Syd tiltrækker de samme kundetyper

Aalborgs detailhandel

BEDREOverblik marts 2018

Til trods for et fald på 70 butikker i Aalborg Kommune i perioden 2008-2017, er butikkernes samlede omsætning steget. Aalborgs 910 butikker omsætter nu for knap 13 mia. kroner årligt. Omsætningen for dagligvarer er steget med 18% i perioden, og omsætningen for udvalgsvarer er steget med 14%. Begge stigninger er markant over landsgennemsnittet.  

Der er i alt 9.179 ansatte i Aalborgs 910 butikker, hvilket er en stigning på knap 400 personer over fire år. 

Butikkerne i City Syd området står for 50% af den samlede omsætning i Aalborgs detailhandel mod 38% i 2007. Det er især etableringen af IKEA, Plantorama og Shoppen samt udvidelse af bruttoarealet for Aalborg Storcenter og Bauhaus, som står bag den markante stigning i omsætningen. 

Aalborgs detailhandel forventes også fremover at opleve betydelig vækst. Omsætningen i butikker med udvalgsvarer forventes at stige med 26% og i butikker med dagligvarer med 13% frem mod 2030. Det sker til trods for øget konkurrence fra bl.a. e-handel. Aalborg ser dermed ud til at stå stærkt i analysens fremtidige scenarier.  

Dyk ned i flere fakta om Aalborgs detailhandel - udvikling og fremtid

Grøn vækst i Nordjylland

BEDREOverblik særnummer november 2017

På tre år er den grønne omsætning hos nordjyske virksomheder steget med 3,3 milliarder kroner, svarende til en stigning på 18%. Nordjylland er dermed langt foran de andre jyske regioner, når det kommer til grøn vækst, og kun i region Hovedstaden vokser den grønne omsætningen hurtigere. Industrien står for godt og vel halvdelen af den samlede grønne omsætning.

Samtidig er antallet af grønne jobs steget med 8% i Nordjylland svarende til 555 nye fuldtidsjobs. Samlet set er der 7.600 såkaldte grønne jobs i vores region. Bygge- og anlægsbranchen skaber flest nemlig nye grønne jobs og har oplevet en stigning på 35% over tre år. 

Dyk ned i hele analysen om grøn vækst

Aalborgs industri

BEDREOverblik nr. 3 2017

Aalborgs industrivirksomheder har formået at øge deres omsætning med 40% over fem år, så branchens omsætning på 30,4 mia. kr. nu udgør en fjerdel af den samlede omsætning i den private sektor i Aalborg. 

Over de seneste to år er antallet af jobs i industrivirksomheder vokset med 16%, så branchen nu i alt har over 12.000 ansatte og er den 2. største branche i den private sektor. Til sammenligning er antallet af industrijobs vokset med 6,5% i Aarhus og 3,6% i København. 

Se hele analysen af Aalborgs industri og sammenligning med andre storbyer 

Vækst og virksomheder i Aalborgs opland og bykerne

BEDREOverblik nr. 2, 2017

I analysen dykker vi ned i de nyeste fakta om befolkning, virksomheder, brancher og iværksætteri. Vi inddeler Aalborg Kommune i fem områder, nemlig bykerne, nord, syd, sydvest og øst og sammenligner på tværs. 

Analysen viser blandt andet, at 35% af virksomhederne i Aalborg Kommuner ligger i oplandet, og at væksten i antal nye virksomheder i Aalborgs opland overhaler bykernen. De seneste to år er der etableret 10% flere virksomheder i oplandet. Godt og vel halvdelen af virksomhederne i oplandet har ingen ansatte udover ejeren selv, mens 2% af over 20 ansatte. 

Knap en tredjedel af indbyggerne i Aalborg Kommune bor i oplandet. Både bykernen og oplandet oplever vækst i indbyggertallet. 

Dyk ned i hele analysen om udviklingen i Aalborgs opland og bykerne 

Aalborg 1987-2017

BedreOverblik nr. 1, 2017

Få overblik over hvad der på en generation er sket med befolkningssammensætningen, arbejdspladser og arbejdssteder i Aalborg Vi ser på de sidste 30 år, sammenligner og udpensler den store udvikling, som befolkningen og erhvervslivet har gennemlevet siden 1987. 

Eksempelvis er der nu godt og vel 30.000 flere indbyggere i Aalborg. Samtidig er antallet af virksomheder steget med 56%. Industrien har oplevet kraftig tilbagegang, selvom det pt. er den branche, som oplever størst jobvækst. Samtidig er antallet af vidensjob eksploderet, og 83% flere tager en videregående uddannelse. 

Dyk ned i flere finurlige fakta 

Byggeri i Aalborg

BedreOverblik nr. 3, 2016

Byggebranchen boomer i Aalborg - siden 2011 er antallet af ansatte steget med 1.172 personer svarende til en stigning på 25% i Aalborg. Alene det seneste år er beskæftigelsen steget med 10%, hvilket langt overgår andre danske storbyer. Samlet set er der 712 forskellige arbejdssteder inden for byggeri i kommunen, hvor godt og vel totredjedele har under 5 ansatte. 

91% af alle ansatte i byggebranchen er mænd. Aldersmæssigt er de fleste mellem 40-49 år, og så har har knap totredjedele en faglært uddannelse med i bagagen. Byggebranchen er samtidig en branche med overvejende positive fremtidsudsigter, idet godt og vel halvdelen af alle virksomheder forventer at øge antallet af medarbejdere de næste 5 år. 

Byggeboom giver travle byggesagsbehandlere. I Aalborg Kommune måler vi hver måned på virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen i bygge- og miljøsager. Den seneste undersøgelse viser, at 85% er tilfredse med sagsbehandlingen. Samtidig er 73% tilfredse med sagsbehandlingstiden.   

Se hele analysen om Aalborgs byggebranche 

Erhverv og beskæftigelse i Aalborg

BedreOverblik nr. 2, 2016

I løbet af 2015 kom 2.749 nye job til verden. Dermed er der skabt godt og vel dobbelt så mange nye job i løbet af 2015 som i 2014 i Aalborg. Analysen viser også, at der procentmæssigt er skabt markant flere job i Aalborg (2,7%) end på landsplan, og at Aalborg overhaler bl.a. Aarhus og Odense. 

Handel er den branche, der beskæftiger flest i Aalborg, nemlig 16.611 personer. Dernæst følger sociale institutioner, undervisning og industri. Det er især undervisning samt hotel & restaurant-branchen, som oplever vækst i antal beskæftigede.   

18.600 aalborgensere pendler til job uden for Aalborg Kommune. Det er en stigning på 13% de sidste 5 år. Samtidig er antallet af pendlere fra andre kommuner til Aalborg steget med 7%. I alt pendler 26.000 personer til Aalborg for at arbejde. 

Dyk ned i analysen for flere fakta om job, brancher og pendling  

Den globale by Aalborg

Bedreoverblik nr. 1, 2016 

Aalborg summer af globalisering. De nordjyske virksomheder eksporterer for 76,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 23% siden 2009. Ser vi på Aalborg, eksporterer 12% af samtlige virksomheder, hvilket svarer til landsgennemsnittet. I 2007 eksporterede 9 % af Aalborgs virksomheder.

Arbejdsmarkedet i Aalborg bliver også mere internationalt. Med 3.763 internationale fuldtidsansatte og i alt 8.309 ansatte i Aalborg-virksomheder i 2015 er der sket en stigning på 41% på fire år. Disse tal dækker over alt fra kontraktansatte håndværkere og sæsonarbejdende jordbærplukkere til fastansatte læger og udstationerede kemiingeniører.

Dyk ned i analysen om globale Aalborg

Har du spørgsmål - kontakt os

Jeanette Dahl

Jeanette E. Dahl

Senior analytiker i BusinessAalborg

9931 1562 / 2520 1562

jd@aalborg.dk

Lisbeth Oertoft (1)

Lisbeth R. Ørtoft

Kommunikationsansvarlig i BusinessAalborg

2520 1548

lro@aalborg.dk

Del indhold

Selvbetjening