Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genstart Aalborg Puljer

For at skabe liv og omsætning i butikkerne i oplandsbyerne har du nu mulighed for at ansøge om midler fra Genstart Aalborg, hvis du opfylder kriterierne dertil.

Genstart Aalborg midlerne er Aalborg Byråds puljer til 

 • Handelslivet i Aalborg Kommunes oplandsbyer - 1 mio. kroner
 • Udvalgte mødesteder, pop-ups og udeservering for andre handelsområder (uden for Midtbyen) - 0,5 mio. kroner

Ansøgningsfristen var 5. maj 2021 kl. 12.00.

Hent visuelt materiale ved at klikke på billedet: 

Vigenstarteraalborgsammen Fb Coverphoto 1880X704px 2021

Kriterier for modtagelse af midler fra puljerne

De forskellige interessenter i oplandsbyerne / handelsområderne har mulighed for at søge midler til deres arrangement/kampagne eller lign. Der er lige vilkår, om man repræsenterer en cityforening, en sportsforening eller lign.

Formålet med indsatsen skal dog altid være at skabe liv og omsætning i butikkerne i byen / handelsområdet.

Retningslinjer for indsatsen

 • Arrangementet eller kampagnen skal være tilgængelig for alle.
 • Det skal være gratis at deltage i evt. arrangementer
 • Alle byens butikker og relevante interessenter skal orienteres og have mulighed for at deltage
 • Arrangementet eller kampagnen skal kommunikeres bredt ud til borgerne
 • Alle Covid-19 retningslinjer skal overholdes
 • Midlerne skal være anvendt i 2021

Ansøgning og godkendelsesproces

Der skal indsendes en ansøgning fra foreningen, sendt fra formanden af foreningen.

Ansøgningen skal indeholde information om

 • Hvem søger? (Foreningen - juridisk enhed)
 • Periode for afvikling (specifik dato eller uger)
 • Tidsrum for afvikling (f.eks. kl. 10-14)
 • Ansøgt beløb angivet
 • Kort beskrivelse af indsatsen – hvordan skaber det liv og omsætning i butikkerne?
 • Kort redegørelse for, hvordan indsatsen lever op til de fire første retningslinjer i ovenstående. Dertil skal alle gældende COVID-19 retningslinjer overholdes

Ansøgninger sendes til jjn@aalborg.dk – i emnefeltet skrives ”Genstart Aalborg samt foreningens navn”

Selve ansøgningen kan skrives direkte i en e-mail eller sendes som vedhæftet fil til en e-mail. 

Nedenfor er der - til inspiration - en simpel skabelon, som er valgfri at bruge. 

Download skabelon til ansøgning

Godkendelse

Ansøgningerne vurderes ud fra, om de lever op til formålet i Aalborg Byråds beslutning og lever op til retningslinjerne.

Midlerne fordeles efter ansøgninger og vurderes samlet efter ansøgningsfristen.

Er der accepterede ansøgninger på et samlet større beløb, end der er til rådighed i puljen (henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr), fordeles midlerne til de byer/handelsområde, der har ansøgt, ud fra en fordelingsnøgle baseret på antal indbyggere i byen/handelsområdet.

Er der flere ansøgninger fra samme bydel eller by, og ansøgte beløb overstiger det, som vil være til rådighed for byen/handelsområdet, vil kun en af ansøgningerne kunne antages – dog vil der i dialog blive søgt en fælles løsning.

De godkendte ansøgere vil få tilsendt et tildelingsbrev med information om den praktiske håndtering af midlerne.

Flere informationer

Har du spørgsmål til Genstart Aalborg puljen er du velkommen til at kontakte:

Jesper Jul Nielsen

Chefkonsulent

Tlf. 2328 7644 

E-mail: jjn@aalborg.dk

Del indhold