Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Genstart Aalborg

Denne side indeholder oplysninger til brug for ansøgere, der har fået tildelt midler under puljerne Genstart Aalborg.

Aalborg Byråd oprettede to puljer til Genstart Aalborg:

  • Handelslivet i Aalborg Kommunes oplandsbyer - 1 mio. kroner
  • Udvalgte mødesteder, pop-ups og udeservering for andre handelsområder (uden for Midtbyen) - 0,5 mio. kroner

Aalborg Kommune ønsker at støtte op med kommunikation om aktiviteter, der arrangeres. Send derfor gerne en kort markedsføringsbeskrivelse med dato, tid og sted, samt et billede, der giver en fornemmelse af arrangementet. 

I det omfang det er muligt, vil vi gerne have jer til at anvende det fælles hashtag for Genstartsinitiativerne på digital kommunikation

#vigenstarteraalborgsammen

På den måde kan vi sikre, at borgere og politikere oplever, at der er sammenhæng mellem alle aktiviteterne. Herunder kan I få adgang til alle de åbne filer, I kan anvende. I kan selv arbejde videre med filerne og tilpasse dem jeres konkrete aktiviteter og organisation.

Hent visuelt materiale ved at klikke på billedet: 

Vigenstarteraalborgsammen Fb Coverphoto 1880X704px 2021

Kriterier for modtagelse af midler fra puljerne

Forskellige interessenter i oplandsbyerne / handelsområderne har fået midler til arrangementer/kampagner og lign.

Formålet med indsatsen skal dog altid være at skabe liv og omsætning i butikkerne i byen / handelsområdet.

Retningslinjer for indsatsen

  • Arrangementet eller kampagnen skal være tilgængelig for alle.
  • Det skal være gratis at deltage i evt. arrangementer
  • Alle byens butikker og relevante interessenter skal orienteres og have mulighed for at deltage
  • Arrangementet eller kampagnen skal kommunikeres bredt ud til borgerne
  • Alle Covid-19 retningslinjer skal overholdes
  • Midlerne skal være anvendt i 2021

Afrapportering

Før udbetaling af beløbet fremsendes et overordnet budget for de udgifter, der forventes for de initiativer/aktiviteter, der ydes bidrag til, herunder en skitse til tidsplan.

Faktura bedes sendes som e-fakturering. Har I ikke et system der kan håndtere e-fakturering, så kan I på følgende side via CVR eller CPR nummer let og gratis sende e-fakturering til det offentlige:

Gå til Fakturablanket på Virk.dk

Efter afslutning af sidste event/kampagne skal der udarbejdes et samlet dokumenteret regnskab for Aalborg Kommunes bidrag. Regnskabet inklusive kopi af bilag bedes fremsendt senest 30 dage efter sidste aktivitet i tidsplanen.

Faktura sendes som e-fakturering til

Aalborg Kommune, BusinessAalborg
Boulevarden 13, 9000 Aalborg
Att.: Lene Lykkegaard

EAN-nr. 5798003742809
CVR.nr. 29189420

Mærk gerne med ”Genstart Aalborg”

Bilag

Bilag og afrapportering skal sendes separat til Jesper Jul Nielsen på jjn@aalborg.dk

Som afrapportering udover regnskab beder vi om, at der fremsendes billeder af annoncer, billeder fra event mv. til ovenstående e-mail. Hvor muligt vil dette kunne kombineres med synlighed af events. 

Derudover skal vi gøre opmærksom på, at Aalborg Kommunes bidrag til udgifter under ingen omstændigheder kan anvendes til initiativer/aktiviteter, der ikke holder sig inden for myndighedernes retningslinjer for Covid-19 i Danmark.

Flere informationer

Har du spørgsmål til Genstart Aalborg puljen er du velkommen til at kontakte:

Mai Malthe Skjoldborg

Commercial Brand Manager

Tlf. 2520 0112

E-mail: mms@aalborg.dk

Del indhold