Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bæredygtig erhvervsudvikling

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et forum for virksomheder, som vil arbejde med bæredygtighed.

NBE styrker nordjyske virksomheders konkurrenceevne gennem en målrettet indsats inden for bæredygtighed. Som et offentlig-privat netværk bygger NBE bro mellem det private erhvervsliv, det offentlige og vidensinstitutioner.

Alle typer virksomheder i Nordjylland kan tilmelde sig netværket og få inspiration til, hvordan de med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele kan arbejde med bæredygtighed. NBE tilbyder medlemmerne en lang række aktiviteter – fra bæredygtighedsscreening og deltagelse i målrettede projekter til virksomhedsbesøg, foredrag og inspirerende workshops.

NBE er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Eniig og en række nordjyske kommuner og virksomheder.

Det cirkulære Nordjylland

NBE har et ønske om at skabe Det Cirkulære Nordjylland, hvor der bl.a. skabes ressourceloops i regionen. Indsatsen binder både den nordjyske region sammen geografisk og skaber samarbejder på tværs af kommuner og virksomheder, det offentlige og det private. 

Projektet har to spor: Oprettelse af ressourceloops samt koordinering af samarbejdet mellem kommunale genbrugspladser og regionens virksomheder. De regionale ressourceloops oprettes primært inden for plast, elektronik og IT, byggeri, metal, tekstil og biomasse. Her kan affald fra én virksomhed indgå som en ressource i en anden virksomheds produktion. 

Læs mere om Det Cirkulære Nordjylland

Læs mere om Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

Del indhold