Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Erhvervsstrategi 2019-2022

Sådan skubber vi til vækst og udvikling i fremtiden. Dyk ned i vores Erhvervsstrategi 'Aalborg Bygger Bro'.

Under overskriften ”Aalborg bygger bro” sættes scenen for de prioriteringer og indsatsområder, som Aalborg Kommune fokuserer på for at sikre den bedst mulige erhvervsudvikling i Aalborg og Nordjylland de kommende år.  

Strategien indeholder en stærk vision, ambitiøse mål, en række indsatsområder og to spydsspidser, som er de områder, der forventes at skabe vækst.

Visioner

Titlen ’Aalborg Bygger Bro’ markerer, at Erhvervsstrategien er aktiv og handlingsorienteret, og at vi bygger noget sammen. Strategien og visionerne om fremtidens Aalborg kan kun realiseres, hvis vi arbejder sammen og arbejder i partnerskaber.

Med Erhvervsstragien vil vi skabe:

 • en erhvervsby med stærke rødder i Aalborgs styrker
 • en erhvervsvenlig kommune, hvor det er let at drive virksomhed og være iværksætter
 • en bæredygtig og digital erhvervsby
 • en erhvervsby, der tager ansvar og bygger bro
 • en erhvervsby, hvor drømme realiseres

Mål

Det overordnede formål med erhvervsstrategien at skabe flere jobs, mere vækst og flere virksomheder, som enten etableres eller flytter til Aalborg. Derfor har erhvervsstrategien tre ambitiøse måltal, der skal fungere som pejlemærker for erhvervsindsatserne.
 • 20.000 flere jobs i Aalborg i 2030
 • 12.000 virksomheder i Aalborg i 2030
 • Højere tilfredshed blandt virksomheder i Aalborg

Indsatsområder i strategien

De konkrete initiativer, projekter og handlinger i strategien prioriteres og igangsættes inden for fire indsatsområder:

 1. Verdensklasse spydspidser – bæredygtighed og digitalisering er de to områder, Aalborg er allerstærkest på og mest kendt for internationalt. Dem skal vi værne om og udbygge til nye højder. De skal gennemsyre hele erhvervsindsatsen og smitte af på uddannelser og arbejdsmarked.

 2. Erhvervsservice – det er de områder, hvor vi skal være nærværende og give individuel sparring og sagsbehandling. Her ligger vores iværksætterindsats, tilbud til etablerede virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og investeringsfremme.

 3. Rammevilkår – kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er de væsentligste rammebetingelser for, at virksomheder fortsat udvikler sig. Dem skal vi hele tiden arbejde fokuseret med.

 4. Særlige udviklingsområder - turisme og detailhandel er yderst vigtige i en kommune af Aalborgs størrelse. De er grundlaget for en attraktiv by, der kan tiltrække gæster, medarbejdere, studerende m.fl. De er væsentlige forretningsområder og brancher med mange ansatte.

I figuren nedenfor ses elementerne og sammenhængen i Erhvervsstrategien.

Aalborg Bygger Bro Klar Til Tryk 39

 

Erhvervslivet står bag strategien

Det er Aalborg Erhvervsråd, der har udarbejdet den nye erhvervsstrategi, hvor der sidder repræsentanter fra erhvervslivet i kraft af Erhverv Norddanmark, DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Aalborg Haandværkerforening samt repræsentanter fra arbejdstagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner og Aalborg Byråd.

Udover arbejdet i Aalborg Erhvervsråd har erhvervsstrategien blandt andet været til debat ved erhvervskonferencen Aalborg Business Summit i efteråret, hvor over 350 deltagere kom med deres indspark til målsætninger og handlinger og dermed fik mulighed til at sætte deres fodaftryk på strategien.

Få tilsendt erhvervsstrategien

Skriv til os på business@aalborg.dk så sender vi dig den fulde erhvervsstrategi for Aalborg Kommune i PDF format.  

Øvrige strategier

I BusinessAalborg arbejder vi udover erhvervsstrategien også med delstrategier for henholdsvis iværksætteri og detailhandel. 

Læs mere om Aalborgs detailhandelsstrategi

Læs mere om Aalborgs iværksætterstrategi

Kontakt os

Har du spørgsmål til Erhvervsstrategien 'Aalborg Bygger Bro', er du altid velkommen til at kontakte os i BusinessAalborg, som er Aalborg Kommuens Erhvervsafdeling. 

Tlf. 9931 1570

E-mail business@aalborg.dk

Del indhold