Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bæredygtig erhvervsservice til din forretning

Går du med tanker om at udvikle din forretning i en bæredygtig retning? Eller mangler du viden om, hvordan du kan bidrage til den bæredygtige erhvervsservice i Aalborg? Så kan du få faglig sparring hos Aalborg Kommune.

Vi vil gerne mødes med dig om din virksomhed. Sammen kan vi tilrettelægge og inspirere til en bæredygtig dagsorden for dig og din udvikling af virksomheden. Vi tager gerne fat i et konkret projekt – og her er det vores erfaring, at du får størst værdi, hvis du booker en bæredygtighedsdialog så tidligt som muligt.


Du får med Aalborg Kommune som sparringspartner:

  • et kompetenceløft til en bæredygtighedsorienteret virksomhed fx ift. cirkulær økonomi
  • bæredygtighedsdialoger, hvor du bliver inspireret til valg af fx byggematerialer
  • udvikling af din virksomhed i en bæredygtig retning.

Book en bæredygtighedsdialog

Rammeaftale om bæredygtig erhvervsservice

Aalborg Erhvervsråd har sammen med Aalborg Kommune udarbejdet en rammeaftale, der indeholder konkrete indsatser i forhold til kommunens bygge- og miljøsagsbehandling. Der er særligt fokus på aftalens overskrift ”Bæredygtig Erhvervsservice”. Vi arbejder målrettet med at sikre en god og effektiv sagsbehandling inden for byggeri, miljø og brand/beredskab.
Som en bæredygtig kommune inviterer dig som virksomhedsejer:

  • ind i et bæredygtigt mulighedsrum
  • til dialog/sparring om bæredygtige muligheder
  • til at deltage i et værdiskabende nordjysk netværk om bæredygtighed.

Læs rammeaftalen "Bæredygtig Erhvervsservice"

Måling af den bæredygtige erhvervsservice

Hver måned laver vi en tilfredshedsundersøgelse blandt de virksomheder, der har fået afsluttet behandlingen af en bygge- eller miljøsag i Aalborg Kommune. På den måde kan vi til stadighed udvikle vores myndighedsservice og understøtte erhvervslivet i Aalborg Kommune på bedste vis. Vi sætter stor pris på den feedback, vi løbende får.
Se tidligere tilfredshedsundersøgelser

Del indhold