Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Der er 600 mio grunde

til at melde sig ind i Aalborg Alliancen. Fremtiden er nemlig et spørgsmål om forbindelser, og i Aalborg går vi sammen om at skaffe 600 mio. kroner til medfinansiering af den 3. Limfjordsforbindelse.

Du kan bidrage til vores ambitiøse og unikke projekt ved at tænke aalborgensisk i forbindelse med rekruttering og opkvalifciering.

Aalborg Alliancen er en aftale mellem Aalborg Byråd og erhvervslivet i Aalborg Kommune, herunder Dansk Industri (DI) i Aalborg, LO Aalborg, Erhverv Norddanmark, Dansk Byggeri i Aalborg, Dansk Erhverv,  Aalborg Haandværkerforening og Aalborg City. Gennem aftalen vil partnerne i fællesskab arbejde målrettet for at bidrage positivt til fire essentielle parametre for kommunens og erhvervslivets vækst og udvikling:

 • Gode rammevilkår for erhvervslivet
 • Adgang til kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder
 • Nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune
 • En styrket infrastruktur gennem anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse

Vil du være med i Aalborg Alliancen?

Alle virksomheder kan være i Aalborg Alliancen. Du kan bidrage aktivt ved at lave en aftale med os om en eller flere af følgende muligheder:

 • At rekruttering foregår gennem Jobcenter Aalborg og de faglige a-kasser
 • At etablere praktikpladser/lærlingeforløb for unge i gang med uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
 • At tage voksenlærlinge
 • At etablere småjobs til ledige med særlige behov
 • At give udsatte ledige en chance i form af etablering af fleksjob, skånejob, praktikforløb m.m.
 • At medvirke til at etablere kompetenceudviklingsforløb for ledige og medarbejdere ansat i virksomheden sammen med jobcentret, relevante faglige a-kasser og relevante uddannelsesinstitutioner
 • At medvirke til at få højtuddannede i job

Læs mere om Aalborg Alliancen, og hvordan du bliver medlem

Del indhold