Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Iværksætteranalyse

Ny analyse viser, at 55 procent af alle iværksættervirksomheder i Aalborg overlever de tre første år, og at 27 procent oplever moderat til høj vækst.

December 2021

Analysen fra BusinessAalborg viser, hvordan det er gået for de iværksættervirksomheder, som blev etableret i 2016, og som fortsat eksisterer tre år senere. Dertil ser analysen på effekten af iværksætteri. 

Så mange iværksættervirksomheder etableres hvert år

I alt blev der i 2016 etableret 1.026 reelle nye iværksættervirksomheder. Tre år senere i 2019 blev der i alt etableret 1.117 reelle nye iværksættervirksomheder. I begge tilfælde er de tal cirka halv så store, som det totalle antal registrerede CVR-numre hvert år*

Lidt over halvdelen af de nye virksomheder etableres som et selskab (A/S, ApS mv.), og lidt over 40 procent registreres som enkeltmandsvirksomhed. 

I Aalborg ligger etableringsraten på 12 procent. Det betyder, at af den samlede virksomhedsmasse på ca. 9.500 virksomheder er 12 procent nye virksomheder**

Etableringsraten på 12 procent er stabil for Aalborg og ligger lidt over landsgennemsnittet. København og Aarhus har en lidt højere etableringsrate på hhv. 16 procent og 13 procent.

Iv Analyse Etableringsrate

Figur: Etableringsraten i Aalborg sammenlignet med de øvrige store byer samt landsgennemsnit

Så mange overlever de tre første år

I 2016 blev der etableret 1.026 iværksættervirksomheder. Ved at følge disse virksomheder over tid kan vi se, at der var 766 (svarende til 75%), som fortsat eksisterede i 2017. I 2018 var det tal faldet til 638 (svarende til 62%).

I 2019 var der 565 tilbage af de oprindelige, hvilket er en overlevelsesgrad på 55 procent. 

Iv Analyse Ivaerksaettervirksomhedernes Overlevelse

Figur: Så mange iværksættervirksomheder overlever de første år

Til sammenligning er overlevelsesraten i de andre store byer

  • 62 pct. i Randers
  • 60 pct. i Esbjerg
  • 56 pct. i Aarhus
  • 55 pct. i Odense
  • 53 pct. i København 

Iværksættervirksomheder er sjældent 'born global'

Det er kun en mindre del af iværksættervirksomhederne i Aalborg, som har eksport allerede i startåret. I 2019 er der således 84 nye iværksættervirksomheder, som er born global og har eksport fra begyndelsen - det svarer til 7,5 procent.

Til sammenligning har  er der hhv. 11,1 procent og 8,3 procent i af iværksættervirksomhederne i København og Aarhus, som har eksport i startåret. 

Hver fjerde opnår min. 10 procent årlig vækst

Af de virksomheder, som fortsat eksisterer efter tre år, opnår lidt over hver fjerde moderat eller høj vækst i deres årlige omsætning. Der er ni procent af virksomhederne, som oplever vækstrater på over 30 procent, og 18 procent, som oplever vækst på mellem 10 og 30 procent i årlig omsætning. 

Andel Vaekstvirksomheder I Aalborg Opdateret

Figur: Andel af iværksættervirksomheder, som oplever hhv. lav/ingen, moderat og høj vækst i årlig omsætning

Analysen viser endvidere, at Aalborg sammenlignet med landsgennemsnittet og de øvrige store byer har en forholdsvis høj andel af vækstvirksomheder. Kun København har procentmæssigt lidt flere vækstvirksomheder.

Top 5 brancher for iværksættere

I 2019 er der flest nye iværksættervirksomheder inden for branchen Videnservice, som dækker bl.a. konsulentvirksomhed, reklamebureauer, advokater m.fl. Herefter følger nye virksomheder inden for Bygge og anlæg, Ejendomshandel og udlejning, Information og kommunikation efterfulgt af Handel på femte pladsen.

Disse brancher var også i top fem tilbage i 2014, hvor Vidensservice ligeledes snuppede førstepladsen.

Iv Analyse Ivaerksaettervirksomheder Efter Branche

Figur: Iværksættervirksomheder fordelt på brancher i 2019 

Iværksætteri bidrager til jobvæksten i Aalborg

Analysen ser også på, hvilken betydning iværksættervirksomheder har for beskæftigelsen i Aalborg.

De iværksættervirksomheder, som blev etableret i 2016 bidrager i 2019 til beskæftigelsen med 2.334 fuldsjobs. Hertil kommer ejerne af de personligt ejede virksomheder, som formodes at være fuldtidsbeskæftiget i virksomheden. 

Dermed bidrager iværksættervirksomheder med en samlet beskæftigelse på 3.650 fuldtidsjobs i 2019***.

Analysen viser også, at de fleste iværksættervirksomheder har ingen eller få ansatte i startåret, hvorefter antallet af ansætte er stigende. Der er også stor forskel på iværksættervirksomhederne i forhold til antallet af ansatte. 

Fakta og noter til analysen

BusinessAalborgs analyse er baseret på en særkørsel fra Danmarks Statistik, hvor vi ser på, hvad der sker med iværksættere med base i Aalborg Kommune i perioden 2016 til 2019.

*Ikke alle nye CVR-registreringer er reelt nye virksomheder. De reelt nye virksomheder opgøres som nye CVR registreringer inden for markedsrettede erhverv, men frasorteret genstartere (dvs. virksomheder, der efter en periode på maksimalt 1 år genoptager en aktivitet), fusioner o.lign., og der medtælles kun virksomheder med en vis økonomisk aktivitet. 

**Virksomhedsmassen på 9.500 virksomheder er opgjort som virksomheder, der har minimum én ansat. 

***Jobskabelsen er opgjort i 2019 og er akkumuleret i de virksomheder, som er 0-3 år gamle i Aalborg Kommune. Antallet af jobs inkluderer ejeren selv.

Nysgerrig på flere detaljer?

Er du interesseret i flere fakta om iværksættere, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til os på business@aalborg.dk så sender vi dig den fulde analyse i PDF format.

Der er BusinessAalborgs analyseteam, som står bag vores BEDREOverblik analyser. Her har vi har fingeren på pulsen i forhold til fakta om erhvervsudviklingen i Aalborg og Nordjylland. 

Del indhold