Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Shelter

Du skal søge om byggetilladelse ved etablering af offentligt tilgængeligt shelter.

Opførelse af bålhytter, grillhytter, shelters og lignende mindre bygninger til personophold kræver byggetilladelse. Er bygningen beliggende i landzone, kræves der desuden landzonetilladelse, før en byggetilladelse kan meddeles.

Læs mere om landzonetilladelse.

Vi opfordrer til, at tilgængelighed til bygningerne indarbejdes i alle nye anlæg. Der henvises til DS-håndbog 105 Udearealer for alle.

Del indhold