Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Restauration

Nybygning, tilbygning og ombygning af restauration, cafe, bar eller lignende kræver en byggetilladelse.

Du skal være særlig opmærksom på, at der er krav til støj og ventilation for at undgå lugt- og støjgener for omgivelserne. 

Der skal søges om tilladelse til udendørsservering. Læs mere på siden om brug af udendørsarealer

Videovejledning til ansøgning i Byg og Miljø

 

Print alle punkter

Del indhold

Sagsbehandlingstid