Info inden du skal ansøge

Nybygning

Tilbygning

Indvendig ombygning

Udvendig ombygning og forandring

Overflødiggjorte landbrugsbygninger

Nedrivning