Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kontor, erhverv & butik

Nybygning, tilbygning og ombygning af kontor, erhverv eller butik kræver, at du ansøger om en byggetilladelse.
Print alle punkter

Del indhold

Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 8 uger fra ansøgningsmaterialet er fyldestgørende.