Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejledning for anlæg

Skal du projektere eller udføre anlægsprojekter i Aalborg Kommune er det vigtigt, at du følger de specifikke typetegninger for anlægsarbejdet.

Typetegninger for anlægsarbejder

Aalborg Kommune stiller i forskellige situationer specifikke krav til projektering og udførelse af anlæg på eller i tilslutning til det kommunale vejnet. De enkelte tegninger er listet herunder.

 • Overkørsel type A
 • Overkørsel type B
 • Overkørsel type C
 • Modificeret cirkelbump 30-40-50
 • Vejudvidelse
 • Stibomme
 • Bussluse
 • Buslomme
 • Busvendesløjfe
 • Detail brønde
 • Detail stendræn
 • Detail afvanding og dræn
 • Udløbssikring recipient
 • Drosselanlæg
 • Rørbassin
 • Forlængelse stenkiste
 • Hævning-Sænkning af riste-dæksler
 • Træplantehul muldareal
 • Træplantehul superplantehul
 • Træplantehul gartnermacadam
 • Træplantehul 

I øvrigt henvises der til de danske vejregler for projektering og udførelse på Vejregler.dk

Vi sender det, du mangler

Skriv til os, hvis vi skal sende dig en af typetegningerne.

Angiv i titelfeltet, hvilen en typetegning, du gerne vil have tilsendt.

Du kan også bestille en typetegning ved at ringe på telefon 9931 2365.

Webtilgængelighed

Det er vigtigt for os, at Aalborg Kommunes hjemmesider kan bruges af alle, der kan og vil.

Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ til indhold på denne side, så skriv eller ring til vores serviceteam vedrørende webtilgængelighed.

Kontakt vedrørende webtilgængelighed

Skriv til os på was@aalborg.dk

Ring på telefon 9931 1619

Del indhold