Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejledning for anlæg i Aalborg Kommune

Skal du projektere eller udføre anlægsprojekter i Aalborg Kommune er det vigtigt, at du følger de specifikke typetegninger for anlægsarbejdet.

Typetegninger for anlægsarbejder i Aalborg

Aalborg Kommune stiller i forskellige situationer specifikke krav til projektering og udførelse af anlæg på eller i tilslutning til det kommunale vejnet. De enkelte tegninger er listet herunder.

 

T01-Overkørsel type A

T02-Overkørsel type B

T03-Overkørsel type C

T04-Modificeret cirkelbump 30-40-50

T05-Vejudvidelse

T06-Stibomme

T07-Bussluse

T08-Buslomme

T09-Busvendesløjfe

T21-Detail brønde

T22-Detail stendræn

T23-Detail afvanding og dræn

T24-Udløbssikring recipient

T25-Drosselanlæg

T26-Rørbassin

T27-Forlængelse stenkiste

T28-Hævning-Sænkning af riste-dæksler

T41-Træplantehul muldareal

T42-Træplantehul superplantehul

T43-Træplantehul gartnermacadam

T44-Træplantehul

 

I øvrigt henvises der til de danske vejregler for projektering og udførelse på Vejregler.dk

Del indhold