Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Transportable telte og konstruktioner

Opstilling af transportable konstruktioner midlertidigt, afholdelse af et større arrangement, midlertidig overnatning i lokaler eller midlertidig ændret anvendelse af bygninger kræver måske en byggetilladelse.

Midlertidige transportable konstruktioner kan fx være telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne, mobile antenner, storskærme m.m.

Større arrangementer kan fx være camping- og salgsområder, festivaller, by- og markedsfester, loppemarkeder, stævner, koncerter, spejderlejre m.m.

Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning, fx arrangementer i børnehaver, hvor der overnattes i institutionen, større idrætsstævner, hvor der overnattes i flere klasselokaler på skoler og i idrætshaller mv.

Midlertidig ændret anvendelse af bygninger, fx arrangementer som messer, events, sportsarrangementer, forsamling og/eller overnatning af mange personer og lign. i skoler, sportshaller, kontorbyggeri, lagerbygninger, fabrikshaller m.v.

Send meddelelse om opstilling
Print alle punkter

Del indhold

Selvbetjening