Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Transportable telte og konstruktioner

Opstilling af transportable konstruktioner, afholdelse af et større arrangement, midlertidig overnatning i lokaler eller midlertidig ændret anvendelse af bygninger kræver måske en byggetilladelse.

Midlertidige transportable konstruktioner kan for eksempel være telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne, mobile antenner og storskærme.

Større arrangementer kan for eksempel være camping- og salgsområder, festivaller, by- og markedsfester, loppemarkeder, stævner, koncerter og spejderlejre.

Midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er godkendt til overnatning kan for eksempel være arrangementer i børnehaver, hvor der overnattes i institutionen, større idrætsstævner, hvor der overnattes i flere klasselokaler på skoler og i idrætshaller.

Midlertidig ændret anvendelse af bygninger kan for eksempel være arrangementer som messer, events, sportsarrangementer, forsamling eller overnatning af mange personer i skoler, sportshaller, kontorbyggeri, lagerbygninger og fabrikshaller.

Send meddelelse om opstilling

 

Print alle punkter

Del indhold

Selvbetjening