Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Transportable telte og konstruktioner

Hvis du skal opstille transportable konstruktioner midlertidigt eller afholde et større arrangement, kræver det ofte en byggetilladelse.

Midlertidige transportable konstruktioner kan fx være telte, tribuner, scener, messestande, portaler, tårne, mobile antenner, storskærme m.m.

Større arrangementer kan fx være festivaller, by- og markedsfester, loppemarkeder, sportsstævner, koncerter, spejderlejre m.m. 

En certificeret konstruktion kan opstilles uden byggetilladelse, når opstillingen har en varighed på maksimalt 6 uger på den samme placering, og certificeringens betingelser overholdes.

For transportable telte og konstruktioner (herunder også dem der er certificerede, og dem der anvendes af mere end 150 personer) skal meddelelse med oplysning om det transportable telts eller konstruktions indretning og brug, sendes til kommunen senest 30 dage før, konstruktionen tages i brug.

Send meddelelse om opstilling

 

De transportable telte og konstruktioner, som ikke er certificerede i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, må ikke opstilles uden forudgående byggetilladelse. Dette gælder også for certificerede konstruktioner såfremt betingelserne i certifikatet ikke overholdes.

Start ansøgning til Transportable konstruktioner

Del indhold

Selvbetjening