Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Råden over vejareal

Du skal søge tilladelse hos Aalborg Kommune, hvis du ønsker at opstille containere, skurvogne, lifte, stilladser materialer m.m. på offentlig vej eller private fællesveje.

Vigtigt ved ansøgning

Ejeren af materiellet, er altid den, der skal ansøge - ikke lejeren. Ejeren er nemlig ansvarlig for eventuelle skader på vejarealet i forbindelse med afmærkning samt af- og pålæsning af det udlejede materiel, samt afmærkning og renholdelse.

Søg tilladelse via Vejdirektoratets Virk.dk

Du skal søge tilladelsen online via linket til selvbetjening på denne side. 

Her kan du søge om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opstillingen af materiel på kommunale veje, stier og pladser.

Print alle punkter

Bestemmelser for tilladelse

Bestemmelserne for tilladelsen til midlertidig råden over Vejareal kan ændres, hvis det af overordnede hensyn skønnes at være nødvendigt, dette uden at Aalborgs Kommune kan gøres erstatningspligtig.

Spærretider i tætbyområdet

Af hensyn til trafikafviklingen på vejnettet er der for en række af de overordnede veje i tætbyområdet blevet indført en spærretid. Det betyder, at der for hverdage i perioden fra kl. 7.00 til 8.30 og fra kl. 14.30 til 16.30 kun i helt særlige tilfælde kan dispenseres fra, at der generelt ikke gives tilladelse til råden over vejareal. 

Du kan her på kortet se hvilke veje der er indført spærretider.

Vil du gerne se et større kort, skal du åbne dette kort.

 

Spærring af Limfjordsbroen

Limfjordsbroen er en selvejende institution i Aalborg Kommune, hvor bropersonalet koordinerer den daglige trafik over og under broen, dvs. at alle ønsker om spærring af broen for søtrafikken, fx i forbindelse med offentlige arrangementer o.l. skal ansøges hos brofogeden på Limfjordsbroen.

Print alle punkter

 

Del indhold