Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Gravetilladelse

Sådan søger du om gravetilladelse i vejarealet.

Gravetilladelser

Du skal søge om tilladelse, når du skal grave i vejarealet.

Søg tilladelse via Vejdirektoratets WWW.ROV.VD.DK

Denne webløsning henvender sig til ledningsejere, der løbende søger om gravetilladelser hos kommunen. Du skal søge tilladelsen online via linket til selvbetjening til højre på denne side.

Proceduren omkring gravetilladelser kan ekspederes på meget kort tid, idet ansøgningen sendes elektronisk til kommunen og svaret på ansøgningen ligeledes kommer retur elektronisk.

Vi anbefaler derfor, at dit firma går ind på Virk.dk og bliver registreret som bruger via linket til selvbetjening til højre på denne side. 

Retningslinjer

Alle gravetilladelser administreres efter den fælles gravepolitik for de nordjyske kommuner.

Den fælles gravepolitik for de nordjyske kommuner er udarbejdet i regi af Bussines Region North Denmark, og er vedtaget af By- og Landskabsforvaltningen.

www.rn.dk

Del indhold