Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opkrævningspolitik

Aalborg Kommune har en opkrævningspolitik, som er politisk besluttet af Magistraten den 12. december 2011.

Hvis kommunen ikke modtager din betaling til tiden

sender vi en rykkerskrivelse med gebyr. Hvis du herefter ikke betaler eller kontakter kommunen for en betalingsaftale, sender vi endnu en rykkerskrivelse med gebyr.

Er I flere, som hæfter solidarisk for kravet, forbeholder vi os retten til at rykke alle hæftere for den manglende betaling. Det gælder f.eks. ejendomsskat, daginstitution og boliglån.

Hvis du ikke betaler eller indgår en betalingsaftale, efter du er blevet rykket, sender vi kravet til inddrivelse ved Gældsstyrelsen uden yderligere varsel.

Gældsstyrelsen har mulighed for at inddrive kravet ved lønindeholdelse og foretager udlæg i din bankkonto, dit hus, din bil eller andet, så din regning på den måde bliver betalt.

Når kravet er sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, kan Aalborg Kommune ikke længere indgå en aftale med dig.

Betalingsaftaler

Kan du ikke betale din regning eller din rykkerskrivelse, kan du kontakte Borgerservice for at indgå en aftale om betaling.

Du kan ikke få bevilget betalingsaftale på krav med løbende betaling som daginstitution, DUS, kulturskole og ejendomsskatter.

Rammen for betalingsaftale på øvrige krav vil være:

  • Den månedlige betaling udgør mindst kr. 250.
  • Løbetid på op til 12 mdr.
  • Løbetid på op til 24 mdr. for borgere i den lave indkomstgruppe, dvs. kontanthjælp/førtidspension, samt SU - Undtagelsesvist kan aftalelængden fraviges.
  • P-afgifter deles kun i 2 afdrag.

Specielt vedrørende tilbagebetalingskrav (kontanthjælp, regulering af friplads daginstitution og pension)

Vi fastsætter en betalingsordning ud fra din nettoløn og efter de til enhver tid gældende love/bekendtgørelser.

Overholder du ikke betalingsordning, sender vi automatisk et rykkerbrev med rykkergebyr. Hvis du ikke betaler, efter du er blevet rykket, sender vi kravet til inddrivelse ved Gældsstyrelsen uden yderligere varsel.

Fradrag i løbende udbetaling af kontanthjælp
Hvor særlovgivning giver mulighed for at fradrage i udbetalinger af kontanthjælp, vil dette foregå i fagforvaltningen.

Fradrag i udbetalinger af kontanthjælp kan/skal foretages for følgende krav:

  • DUS-ordning og Daginstitution

Modregning i udbetalinger fra Kommunen, Udbetaling Danmark og staten

Uanset henstand/betalingsaftale/fastsatte betalingsordninger vil vi modregne i udbetalinger fra kommunen, staten og Udbetaling Danmark.

Det gælder for eksempel overskydende skat, pensions- eller boligstøtteudbetalinger, hvor lovgivningen giver mulighed for det.

Har du gæld, der vedrører manglende betaling for daginstitution, DUS og klubtilbud, vil der ske modregning i den fulde udbetaling af børne- og ungeydelsen.

Fremsendelse af regninger/opkrævninger /rykkerbreve

Regninger/opkrævninger/rykkerbreve sendes til borgerens e-Boks/Digital Post/folkeregisteradresse. Kommunen har ikke adgang til at ændre eller afmelde e-Boks/Digital Post.

Gebyr

Kommunale krav som er tillagt udpantningsret følger den kommunale rente- og gebyrlov. Gebyret udgør 250 kr. pr. rykkerbrev.

Kommunale krav som ikke er tillagt udpantningsret følger renteloven. Gebyret udgør 100 kr. pr. rykkerbrev.

Renter

Aalborg Kommune forbeholder sig ret til at beregne renter efter gældende regler ved enhver for sen betaling. En betalingsaftale stopper ikke renteberegning.

Del indhold

Læseadgang til anden person

Du kan give en anden person mulighed for at læse med i din Digital Post. Læs mere