Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Check som betalingsmiddel ophører

Aalborg Kommune modtager pr. 20. december 2016 ikke længere check som betalingsmiddel.

Finansrådet har den 4. september 2015 offentliggjort, at bankernes checksamarbejde ophører pr. 31. december 2016.

Aalborg kommune har på den baggrund valgt, at kommunen ikke længere vil modtage checks som betalingsmiddel jf. § 4 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 337 af 10. april 2007 om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til det offentlige.

I stedet skal vi henvise til at indbetalinger sker via Betalingsservice (Nets), indbetaling via pengeinstitut, netbank eller postkontoret.

Betaling med check efter den 20. december 2016 vil medføre at betalingen afvises, og kan resultere i, at der opkræves gebyrer og renter jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 337 af 10. april 2007 om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til det offentlige

Der gælder dog to undtagelser, hvor der fortsat kan betales med checks. Det er i helt særlige tilfælde, hvor en borger eller en virksomhed:

  • vil lide et uforholdsmæssigt stor retstab eller
  • risikerer strafforfølgning.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse nr. 337 af 10. april 2007 om elektronisk betalingsforvaltning af indbetalinger til det offentlige.

Del indhold