Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regninger fra kommunen

Har du fået en regning fra kommunen, og har du spørgsmål til regningen? Så skal du kontakte den afdeling, som har udsendt regningen.

Har du ikke mulighed for at betale, kan du henvende dig til Opkrævning.

Din Borgerportal

Inden du kontakter Opkrævning kan du logge på Din Borgerportal, som viser dit økonomiske mellemværende med Aalborg Kommune. 

Link til Din Borgerportal

Gæld til kommunen

På nogle regninger er det muligt at få bevilget en afdragsordning.

Læs om kommunens opkrævningspolitik

Pengegæld er bringegæld

Det betyder, at du selv aktiv skal sørge for at betale dine regninger rettidig. Dette gælder uanset om du har modtaget indbetalingskort eller ej (www.forbrug.dk)

Det offentlige modregningsregister

Kommunen registrerer alle restancer i det offentlige modregningsregister. Registreringen har til formål at danne grundlag for modregning/indtrædelse af udbetalinger fra staten. 

Tilladelse til afdragsvis betaling eller henstand med betalingen afskærer ikke kommunens adgang til at foretage modregning i udbetalinger fra det offentlige.

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige §§ 8-9. 

Digital post - e-Boks 

Aalborg Kommune er tilsluttet digital post og e-Boks - på alle opkrævninger og rykkerskrivelser.

Tilmeld dig, eller læs din digitale post 

Spørgsmål til regninger

Har du spørgsmål til en regning, skal du henvende dig til den forvaltning, der har sendt regningen til dig.

Parkeringsafgifter

Henvendelser vedr. parkeringsafgifter skal rettes til Parkeringskontrol Nord på tlf. 7011 2223                                 

Læs mere pnord.dk 

Forbrugsafgifter

Henvendelser vedr. forbrugsafgifter (gas, varme og vand) skal rettes til Aalborg Forsyning på tlf. 9982 8299                           

Læs mere aalborgforsyning.dk

Spørgsmål vedr. el skal rettes til Energinord på tlf. 7015 1670                           

Læs mere eniig.dk

Gældsstyrelsen

Kan kun ske ved henvendelse til Gældsstyrelsen.

Læs mere SKAT.dk

Ejendomsskat

Årsopgørelse for skatter og afgifter af fast ejendom udsendes én gang årligt i januar måned. Indbetalingskort medsendes årsopgørelse. Udsendelsen sker fra By- og Landskabsforvaltningen. 

Betaling skal ske til Aalborg Kommune. Ejendomsskatten betales i 2 rater:

1. rate skal betales den 1. februar
2. rate skal betales den 1. august

Spørgsmål vedr. ejendomsskat skal rettes på tlf. 9982 8203   

Spørgsmål vedr. forøgelse af rottebekæmpelsesgebyret skal rettes til Miljøafdelingen på tlf. 9931 2050                         

Læs mere om ejendomsskat i Aalborg Kommune.

Folketinget har vedtaget, at kommunerne fra den 2. februar 2017 selv inddriver gæld vedrørende ejendomsskatter, andre gebyrer og afgifter, der knytter sig til en ejendom (fortrinsberettigede krav). De fortrinsberettigede krav, der er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen inden den 2. februar, inddrives dog af SKAT. 

Del indhold