Mit kørekort er udstedt før 2013 - er det stadig gyldigt?