Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

OBS! Alle pladser til grundlovsceremoni den 8. og 9. september er optaget.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Folketinget har den 23. juni 2020 vedtaget lovforslag nr. 180 – Der vil ikke blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

Aalborg Kommune holder grundlovsceremonier på følgende datoer:

  • 8. september 2021 (lukket for tilmelding)
  • 9. september 2021 (lukket for tilmelding)

Aalborg Kommune har valgt at ceremonierne skal holdes på Aalborg Rådhus, Gammeltorv 2, 1.sal, 9000 Aalborg.

Rådhuset er en lille bygning og lokalerne er ikke store, så derfor kan du under de nuværende forhold kun tage to gæster med til ceremonien. Vi forventer ceremonien tager max én time.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive en sikker mail til Borgerservice – brug linket ”Skriv sikkert til Borgerservice” i højre side. I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”, og i mailen bedes du oplyse:

  • Ønsket dato
  • Navn
  • Fødselsdato
  • Telefonnr.
  • og om du medbringer én, to eller ingen gæster

Tidspunktet for ceremonien får du oplyst i tilmeldingsbekræftelsen fra Aalborg Kommune, det kan tage op til 10 dage før du modtager bekræftelse i din digitale postkasse.

Tilmeldingsfrist den 13. august 2021

Erklæringer

Før du deltager i ceremonien, skal du udfylde og indsende "Erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet" til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Ministeriet skal have modtaget den underskrevne erklæring før du deltager i en ceremoni.

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien.

Legitimation

Ved ceremonien skal du legitimere dig ved forevisning af gyldig legitimation med foto.

Som gyldig legitimation kan du bruge et af følgende:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz

  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du søge om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation. Du skal sende en mail til ministeriet på indfoedsret@uim.dk og bede om tilladelse. Tilladelsen skal medbringes til ceremonien.

Det kan fx være relevant, hvis du som britisk statsborger ikke har anden legitimation end dit britiske EU-pas. Da dette efter Brexit ikke længere er gyldigt som legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside 

Yderligere oplysninger

Print alle punkter

Hvordan kan jeg få dansk statsborgerskab ved naturalisation - dvs. ved lov?

Hvordan ansøger jeg?

Hvordan behandles ansøgningen?

Der gælder særlige regler for børn

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark

Hvis du vil klage

Del indhold