Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Folketinget har den 23. juni 2020 vedtaget lovforslag nr. 180 – Der vil ikke blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

Aalborg Kommune holder grundlovsceremonier på følgende datoer i foråret 2021:

 • 13. april (optaget)
 • 15. april (optaget)
 • 16. april (optaget)
 • 19. april 
 • 21. april (optaget)
 • 22. april 

Ceremonierne holdes på Aalborg Rådhus, Gammeltorv 2, 1.sal, 9000 Aalborg. Rådhuset er en lille bygning og lokalerne er ikke store, så derfor kan du under de nuværende forhold desværre ikke medbringe gæster til ceremonien.

Vi forventer, at ceremonien tager én halv time.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at skrive en sikker mail til Borgerservice – brug linket ”Skriv sikkert til Borgerservice” i højre side. I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”, og i mailen bedes du oplyse:

 • Ønsket dato (oplys gerne flere datoer, da datoen kan være fuldt booket)
 • Navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnr.

Tilmeldingsfrist: 17. marts 2021

Tidspunktet for ceremonien får du oplyst i tilmeldingsbekræftelsen fra Aalborg Kommune, som du modtager i din digitale postkasse, når din tilmelding er behandlet.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe blanketten ”Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i Kongeriget Danmark”, som du har fået tilsendt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Bemærk at du først skal underskrive blanketten ved grundlovsceremonien.

Desuden skal du medbringe et af følgende gyldig legitimation:

 1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, eller

 2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

 3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Del indhold