Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Ved grundlovsceremonien bydes ansøgere om dansk statsborgerskab velkommen. Ansøgeren skal til ceremonien underskrive en erklæring om, at ansøger vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Samtidig skal ansøgeren udveksle håndtryk med borgmesteren eller rådmanden, for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger.

Du skal deltage i en grundlovsceremoni senest to år efter, at loven om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft. 

Aalborg Kommune holder grundlovsceremonier på følgende datoer:

 • 8. september 2022 kl. 13.00
 • 8. september 2022 kl. 14.30
 • 15. september 2022 kl. 15.00

Aalborg Kommune har valgt at ceremonierne skal holdes på Aalborg Rådhus, Gammeltorv 2, 1.sal, 9000 Aalborg.

Rådhuset er en lille bygning og lokalerne er ikke store, så derfor kan du som ansøger medbringe 1 gæst til ceremonien. Vi forventer ceremonien tager max én time.

Tilmelding - LUKKET FOR TILMELDING

Tilmelding sker ved at skrive en sikker mail til Borgerservice – brug linket ”Skriv sikkert til Borgerservice” i højre side. I emnefeltet bedes du skrive ”Tilmelding til grundlovsceremoni”, og i mailen bedes du oplyse:

 • Ønsket dato
 • Navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnr.
 • Og om du medbringer én gæst eller ej

Tidspunktet for ceremonien får du oplyst i tilmeldingsbekræftelsen fra Aalborg Kommune, det kan tage op til 10 dage før du modtager bekræftelse i din digitale postkasse.

Tilmeldingsfrist: 15. august 2022

Erklæringer

Forud for deltagelse i grundlovsceremonien, skal du udfylde og indsende "Erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet" til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Udlændinge- og Integrationsministeriet skal senest  modtage erklæringen 10 hverdage, før du skal deltage i grundlovsceremonien.

Ministeriet skal have modtaget den underskrevne erklæring før du deltager i en ceremoni.

Legitimation

Ved ceremonien skal du legitimere dig ved forevisning af gyldig legitimation med foto.

Som gyldig legitimation kan du bruge:

 1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark, eller
 2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
 3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du søge om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation. Du skal sende en mail til ministeriet på indfoedsret@uim.dk og bede om tilladelse. Tilladelsen skal medbringes til ceremonien.

Det kan fx være relevant, hvis du som britisk statsborger ikke har anden legitimation end dit britiske EU-pas. Da dette efter Brexit ikke længere er gyldigt som legitimation ved ceremonien.

Efter grundlovsceremonien

Når du har givet håndtryk til borgmesteren eller rådmanden får du udleveret dit statsborgerretsbevis.

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside 

Print alle punkter

Hvordan kan jeg få dansk statsborgerskab ved naturalisation - dvs. ved lov?

Hvordan ansøger jeg?

Hvordan behandles ansøgningen?

Der gælder særlige regler for børn

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark

Hvis du vil klage

Del indhold