Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Ceremonien finder sted i kommunerne efter at lovforslaget om indfødsrets meddelelse er vedtaget af Folketinget.

Kommunerne har ansvaret for at afholde ceremonier mindst to gange om året. Ceremonierne skal finde sted tidligst en måned efter og senest fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse.

Aalborg Kommune forventer at afholde grundlovsceremonier i foråret 2021.

Aalborg Kommune har tidligere afholdt grundlovsceremonier den: 

18. august 2020
19. august 2020 
20. august 2020 
26. august 2020 
27. august 2020 

Har du deltaget i en af ovenstående grundlovsceremonier og endnu ikke modtaget dit statsborgerretsbevis, kan du læse mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside 

Du kan læse mere om Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

Del indhold