Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det Centrale Personregister (CPR)

Alle personer, der bor i Danmark, er registreret i et samlet register, CPR-registret.

Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR

Folkeregistrering

Hvem har adgang til oplysninger fra CPR?

Personnummer

Kan jeg få nyt personnummer?

Civilstandsattest

Del indhold