Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgerrådgiverens beretning 2021

En gang om året laver borgerrådgiveren en beretning til byrådet. Beretningen skal sikre, at forslag til forbedringer og øvrige anbefalinger bliver lagt frem for byrådet.

Denne beretning dækker perioden fra 1. januar til 31. december 2021. Beretningen dækker dermed mit første hele kalenderår som Borgerrådgiver. Det gør det både nemmere – men også mere forpligtende, at skrive dette års beretning.

Der har i 2021 været 294 registrerede aktiviteter i borgerrådgiverfunktionen, hvilket er en stigning på 93 i forhold til 2020. 2020 var året med den første nedlukning og året med flere måneder uden en borgerrådgiver, hvorfor dette år er et dårligt sammenligningsgrundlag. Aktiviteterne ser umiddelbart ud til at være færre end i 2019. Dette skyldes formentlig blot forskellige måder at registrere antallet af henvendelser og mødeaktivitet på i forhold til tidligere år.

Her er det væsentligt, om man har registeret en henvendelse som blot én henvendelse, eller om man i nogle tilfælde registrerer en henvendelse som flere henvendelser, hvis henvendelsen vedrører flere emner og flere afdelinger og/eller forvaltninger. Jeg har primært registeret en henvendelse som én henvendelse.

Karina Korsbæk Jensen
Borgerrådgiver

Print alle punkter

 

Del indhold