Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Borgerrådgiver

Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og om, hvordan du kommer videre med en sag.
Borgerrådgiver Karina Korsbæk

Det er gratis at henvende sig til borgerrådgiver, Karina Korsbæk Jensen, som holder til på Boulevarden 13, 1.sal, 9000 Aalborg.

Hvis du vil give en anden fuldmagt til at kontakte borgerrådgiveren på dine vegne, skal du udfylde en fuldmagt.

Hent fuldmagten til partsrepræsentation (pdf)

Hvad kan borgerrådgiveren hjælpe med?

Borgerrådgiveren kan hjælpe, hvis du ønsker at klage over Aalborg kommunes behandling af din sag, eller hvis du har brug for hjælp til at forstå og navigere i mødet med kommunen.  

Borgerrådgiveren kan blandt andet:

 • Hjælpe med at forstå afgørelser, breve mv. fra Aalborg Kommune
 • Lytte til din oplevelse og undersøge hvordan din sag er blevet behandlet i det kommunale system
 • Vejlede om muligheder for klageadgang over afgørelser fra kommunen
 • Bruge din oplevelse til at komme med forslag og anbefalinger til hvordan kommunens sagsbehandling og borgerbetjening kan blive bedre
 • Genskabe dialogen mellem dig og kommunen og fungere som mægler mellem dig og kommunen.

Hvad kan borgerrådgiveren ikke hjælpe med? 

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • Behandle kager over konkrete afgørelser (tage stilling til, om afgørelsen er rigtig eller forkert)
 • Behandle klager over politiske beslutninger – eksempelvis kommunens serviceniveau
 • Behandle klager som behandles af andre administrative klageinstanser – fx Ankestyrelsen, Nævnenes Hus eller Familieretshuset
 • Behandle forhold, som ikke vedrører Aalborg Kommune. Det kan fx være privatretlige forhold eller forhold, som vedrører andre myndigheder (SKAT, Familieretshuset, Udbetaling Danmark, Regionen mv.)
 • Behandle forhold omkring ansættelse og personale i kommunen
 • Behandle sager der er afsluttet for mere end 1 år siden (som udgangspunkt).   

Borgerrådgiverens beretning

En gang om året laver borgerrådgiveren en beretning til byrådet, som vi offentliggør her på hjemmesiden.

Beretningen skal sikre, at forslag til forbedringer og øvrige anbefalinger bliver lagt frem for byrådet.

Læs borgerrådgiverens beretning for 2020 (publiceret i april 2021) 

Vedtægt for Aalborg Kommunes borgerrådgiver

Print alle punkter

Del indhold