Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Tinglysning

Al tinglysning underskrives digitalt af Aalborg Kommune via underskriftsmappen på tinglysning.dk.

Roller og underskrifter

 • Myndighed - 1 underskrift
 • Påtaleberettigede - 1 underskrift
 • ejer - 2 underskrifter

Kommunen har 2 tegningsberettigede (underskriftsbemyndigede), når vi underskriver som ejer og én tegningsberettiget, når vi underskriver i andre roller. Aalborg Kommunes CVR.nr. er 29189420.

Servitut

Har du en servitut, der skal underskrives som myndighed eller påtaleberettiget, skal du:

 • sende en mail til Byggeri i By- og Landskabsforvaltningen
 • oplyse servituttens titel i tinglysningssystemet
 • oplyse om årsagen til, at Aalborg Kommune skal underskrive

Servitutter underskrives ikke, før vi har modtaget en mail fra dig.

Skriv til Byggeri


Har du en servitut, der skal underskrives som ejer, skal du:

 • sende en mail til AK-arealer i By- og Landskabsforvaltningen
 • oplyse servituttens titel i tinglysningssystemet
 • oplyse om årsagen til, at Aalborg Kommune skal underskrive

Servitutter underskrives ikke, før vi har modtaget en særskilt mail fra dig.

Skriv til AK-arealer

Afvisning af servitut

Hvis din servitut afvises, skal du sende en ny mail til den respektive afdeling i By- og Landskabsforvaltningen med oplysning om, at det er en genfremsendelse og begrundelsen for afvisningen.

Skøde

Skal Aalborg Kommune underskrive et skøde, skal du:

 • sende en mail til Juridisk Afdeling i By- og Landskabsforvaltningen
 • oplyse om årsagen til, at Aalborg Kommune skal underskrive
Skriv til Juridisk Afdeling
Del indhold