Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Opret grundejerforening

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere inden for et bestemt område. Grundejerforeningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser og på den måde sikre, at området udvikles i den rigtige retning.

Mange steder i Aalborg Kommune er der oprettet grundejerforeninger. Nogle steder er medlemskab af grundejerforeningen frivillig, andre steder forpligter den gældende lokalplan eller en tinglyst deklaration de enkelte grundejere til at være medlem.

Grundejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fælles anlæg.

Print alle punkter

 

Del indhold