Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Helårsbeboelse i sommerhus

Vil du gerne benytte dit sommerhus som helårsbolig? Læs om reglerne her på siden og ansøg kommunen om dispensation.

Som udgangspunkt må du ikke bruge dit sommerhus til overnatning gennem længere tid i vinterperioden. Det vil sige fra 1. november til 1. marts må du bruge sommerhuset til korte ophold, men du må ikke bruge det som fast bopæl.

Ansøg om helårsbeboelse i sommerhus

Når du ansøger om at benytte dit sommerhus til helårsbeboelse, skal du angive dit fulde navn og adresse samt adresse på det sommerhus, som du ønsker at bruge som helårsbolig.

Opfylder du ikke de lovbestemte krav, skal du komme med en særlig begrundelse for, hvorfor du gerne vil søge om dispensation.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at sende en ansøgning. Du vil modtage svaret i din digitale postkasse.

Kontakt Juridisk Afdeling 

Print alle punkter

Hvornår må du bo i sommerhus hele året?

Hvem kan få dispensation af kommunen?

Databeskyttelseslovgivningen

Når du skriver til kommunen angående ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus, registrerer kommunen oplysninger om dig. Dette sker med hjemmel i planlovens kapitel 8, §38a - 41 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen.

Oplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Del indhold