Skal Aalborg Kommune godkende vedtægterne?

Hvad gør jeg, når Aalborg Kommune skal godkende vedtægter?

Tinglysning

Hvordan finder jeg ud af, om der er en grundejerforening i mit boligområde?

Hvem tager skridt til stiftelse af en grundejerforening?

Hvad gør vi i grundejerforeningen, hvis en beboer ikke vil være medlem og måske undlader at betale medlemskontingent?

Hvor meget rådgiver kommunen i øvrigt i forhold til arbejdet i grundejerforeninger?

Hvem ejer en ejendom?

Har kommunen en oversigt over alle grundejerforeninger?

Skal Aalborg Kommune have oplysninger om formand?

Hvornår skal der underskrives iht. § 42 i planloven?

Hvad gælder særligt om spildevandslaug?

Hvor kan jeg ellers få hjælp?