Hvornår skal der underskrives iht. § 42 i planloven?