Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøgning om flexboligtilladelse

Ejer du en helårsbolig, kan du ansøge Aalborg Kommune om en dispensation fra bopælspligten, og i stedet opnå en flexboligtilladelse.

Det er foreløbigt kun muligt at opnå en personlig flexboligtilladelse, som gives til ejeren af boligen. Det betyder, at tilladelsen bortfalder, og eventuelt skal ansøges på ny, hvis boligen skifter ejer, eller hvis helårsbeboelsen på ejendommen genoptages.

Inden du ansøger om flexboligtilladelse, skal du være opmærksom på følgende:

 • Har boligen været taget i brug som helårsbeboelse?

  Hvis ikke, skal der ikke ansøges om flexboligtilladelse, og du kan blot tage boligen i brug som fritidsbolig eller lignende midlertidig anvendelse uden yderligere meddelelse til Aalborg Kommune.
  Dette gælder dog ikke for boliger, hvor servitutter, byplanvedtægter eller lokalplaner har bestemt, at de kun må anvendes til helårsboliger.
 • Er boligen omfattet af en lokalplan eller tinglyste servitutter, der indeholder bestemmelser om helårsbeboelse i ejendommen?

  Der kan ikke udstedes flexboligtilladelser, som er i strid med kommunens lokalplaner, planloven eller eventuelle tinglyste servitutter på ejendommen. Såfremt disse indeholder specifikke bestemmelser om, at boligen skal anvendes til helårsbeboelse, kan der ikke gives flexboligtilladelse.

  Se gældende lokalplaner på Aalborg Kommunes lokalplanportal.
 • Er der efterspørgsel på den pågældende bolig?

  Hvis boligen er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen, kan kommunen nægte at give flexboligtilladelse, og i stedet anvise en lejer til boligen.

Kommunens afgørelser om flexboliger er endelige, og kan ikke påklages.

Ansøgning om flexboligtilladelse skal som minimum indeholde:

  • Boligens adresse.
  • Baggrunden for ansøgningen.
  • Dine kontaktoplysninger.
  • Underskrevet samtykke fra ejerforeningen (såfremt der er tale om en ejerlejlighed).

Har du spørgsmål eller ønsker at sende en ansøgning, skal du benytte denne kontaktformular:

Skriv til Juridisk Afdeling

Databeskyttelseslovgivningen

Når du skriver til kommunen angående tilladelse til flexbolig, registrerer kommunen oplysninger om dig i forbindelse med tilladelse til flexbolig, dette sker med hjemmel i boligreguleringslovens § 50 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra e. Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med kommunen.

Oplysningerne slettes, når vi ikke længere skal bruge dem til sagsbehandlingen. Inden kommunen sletter dine oplysninger, skal vi dog videregive dem til arkivmyndighederne. Det står i arkivloven.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Hvis du har spørgsmål til kommunens behandling af personoplysninger kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver

Del indhold