Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Solcelleanlæg og solfangere

I visse tilfælde kræver det byggetilladelse fra kommunen at opsætte solcelleanlæg eller solfangere.

Det kræver tilladelse at opsætte solceller ved bebyggelse, der er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst deklaration, som indeholder bestemmelser om, hvorledes solceller og solfangere kan etableres eller bestemmelser om tagmaterialer eller refleksioner.  

Det kræver tilladelse at etablere solcelle- og solfangeranlæg, når der er tale om en bevaringsværdig eller fredet ejendom. Ejendommen kan også være omfattet af bygge- og naturbeskyttelseslinjer, som kan have indflydelse på opsætning af solcelle-og solfangeranlæg.

Det kræver byggetilladelse at opsætte følgende former for solceller/solfangere:

  • Anlæg, som ønskes etableret med anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne fra tagfladen.  
  • Anlæg på stativer på jorden.
  • Anlæg, der ikke overholder højde- og afstandskrav i det gældende bygningsreglement.
  • Anlæg på etageboliger, erhvervsbygninger, og landbrugets avls- og driftsbygninger med dyrehold.

Opsætning af solcelleanlæg, som ikke kræver tilladelse, kræver dog at du sender oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) om anlæggets areal samt ydelse, når anlægget er sat op.

Ændringer i BBR

Opsætning i landzone

Opsætning af solcelle- og solfangeranlæg, som kræver byggetilladelse, kræver endvidere landzonetilladelse, hvis ejendommen ligger i landzone. Eneste undtagelse er anlæg, som opsættes på eksisterende stuehus eller lignende. Disse kræver ikke landzonetilladelse med mindre, der står vilkår om tagmateriale i den oprindelige landzonetilladelse.

Start ansøgning om landzonetilladelse

Del indhold