Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Solcelleanlæg og solfangere

I visse tilfælde kræver det byggetilladelse fra kommunen at opsætte solcelleanlæg eller solfangere.

Det kræver tilladelse at opsætte solceller ved bebyggelse, der er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt, tinglyst deklaration, som indeholder bestemmelser om, hvorledes solceller og solfangere kan etableres eller bestemmelser om tagmaterialer og/eller refleksioner.  

Det kræver tilladelse at etablere solcelle- og solfangeranlæg, når der er tale om en bevaringsværdig eller fredet ejendom. Ejendommen kan også være omfattet af bygge- og naturbeskyttelseslinjer, som kan have indflydelse på opsætning af solcelle-og solfangeranlæg.

Det kræver byggetilladelse at opsætte følgende former for solceller/solfangere:

  • Solcelle- og solfangeranlæg, som ønskes etableret med anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler solcellerne fra tagfladen  
  • Solcelle- og solfangeranlæg på stativer på jorden
  • Anlæg, der ikke overholder højde- og afstandskrav i det gældende bygningsreglement 
  • Solcelle- og solfangeranlæg på etageboliger, erhvervsbygninger, og landbrugets avls- og driftsbygninger med dyrehold

Start ansøgning til Etablering af øvrige konstruktioner (solcelle- og solvarmeanlæg)

Solcelleanlæg som ikke kræver tilladelse skal du sende oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR) om anlæggets areal samt ydelse, når anlægget er sat op. Ændringer i BBR

Opsætning i landzone

Opsætning af solcelle- og solfangeranlæg, som kræver byggetilladelse, kræver endvidere landzonetilladelse, hvis ejendommen ligger i landzone. Eneste undtagelse er anlæg, som opsættes på eksisterende stuehus og lignende. Disse kræver ikke landzonetilladelse med mindre, der står vilkår om tagmateriale i den oprindelige landzonetilladelse.

Ansøgningsmaterialet skal indeholde:

  • Beskrivelse af projektet
  • Tegning der angiver placeringen og størrelsen af anlægget
  • Ansøgningsskema underskrevet af ejer

Start ansøgning om landzonetilladelse

Print alle punkter

Del indhold