Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Midler til landsbyfornyelse

Staten afsætter hvert år midler på finansloven til byfornyelse, som udvalgte kommuner kan søge.

I daglig tale kaldes midlerne for 'Landsbypuljen'. Midlerne kan bruges i byer med under 4.000 indbyggere eller i det åbne land. 

I Aalborg Kommune bruges midlerne til nedrivning af nedslidte boliger og istandsættelse af forsamlingshuse.

Print alle punkter

Del indhold