Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hegnsyn - hvis der opstår uenighed med din nabo

Kan du og din nabo ikke blive enige om hegn i skel? Anmod Hegnsynet om hjælp.

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i Hegnsloven.

Der kan være undtagelser som for eksempel lokalplaner, tinglyste deklarationer og politivedtægter, der kan indeholde bestemmelser, som man skal overholde - også selv om man har lavet en anden aftale med sin nabo.

Print alle punkter

Del indhold

Relevante informationer